1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Tôi muốn sửa đổi, bổ sung thêm công thức tính trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo đặc thù của đơn vị thì làm như thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Tôi muốn sửa đổi, bổ sung thêm công thức tính trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo đặc thù của đơn vị thì làm như thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Tổng hợp
 6. Tôi muốn sửa đổi, bổ sung thêm công thức tính trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo đặc thù của đơn vị thì làm như thế nào?

Tôi muốn sửa đổi, bổ sung thêm công thức tính trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo đặc thù của đơn vị thì làm như thế nào?

Trường hợp đơn vị có phát sinh các bút toán đặc biệt, bạn có thể lọc TK để xem TK đó đang được thiết lập công thức tại các chỉ tiêu nào, có đúng với phát sinh tại đơn vị hay không. Từ đó, sửa đổi lại cho phù hợp.

Ví dụ: Tại đơn vị, TK 1281 được mở thành 2 tiết khoản 12811 – Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng và 12812 – Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng. Khi đó, bạn muốn thay đổi lại công thức tính như sau:

 • Phát sinh của TK 12811 sẽ được đưa vào chỉ tiêu Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
 • Phát sinh của TK 12812 sẽ được cập nhật thay thế cho TK 1281 (theo công thức mặc định của chương trình).

Việc sửa đổi công thức được thực hiện như sau:

 • Sửa lại công thức cho các chỉ tiêu liên quan đến TK 1281 => Sửa lại thành TK 12812

 • Sửa công thức tính cho chỉ tiêu Tiền và tương đương tiền đầu kỳ => Lấy thêm từ TK 12811

Cập nhật 14/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay