Gộp khách hàng

Cho phép gộp thông tin của nhiều khách hàng thành một khách hàng duy nhất.

Cách thao tác:

  • Vào menu Danh mục\Đối tượng\Khách hàng

  • Chọn khách hàng trên danh sách, sau đó nhấn chuột phải chọn chức năng Gộp.

  • Nhấn chức năng Chọn khách hàng trên giao diện gộp khách hàng.
  • Tích chọn khách hàng sẽ được gộp thành, sau đó nhấn Đồng ý.

  • Chọn xong khách hàng, nhấn Gộp.
Cập nhật 14/04/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay