Tập hợp chi phí trực tiếp

Hỗ trợ kế toán tập hợp toàn bộ các khoản chi phí trực tiếp đã phát sinh trong kỳ tính giá thành cho từng công trình, phục vụ cho việc kiểm tra đối chiếu khi tính giá thành.

Cách thao tác

  • Tại phân hệ Giá thành\tab Công trình, chọn kỳ tính giá thành từ danh sách, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Tập hợp chi phí trực tiếp.

  • Hệ thống sẽ tự động thống kê các chứng từ kế toán hạch toán vào tài khoản 621, 622, 627 có theo dõi chi tiết theo các công trình thuộc vào kỳ tính giá thành đang chọn.
  • Sau khi kiểm tra xong, nhấn Đóng.

Lưu ý: Hệ thống cho phép xuất khẩu bảng tập hợp chi phí trực tiếp ra excel thông qua chức năng Xuất khẩu.

Cập nhật 26/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay