1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Khi tính giá thành, chương trình cảnh báo vừa có phát sinh phiếu xuất kho nguyên vật liệu, vừa có phiếu nhập kho thành phẩm thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Khi tính giá thành, chương trình cảnh báo vừa có phát sinh phiếu xuất kho nguyên vật liệu, vừa có phiếu nhập kho thành phẩm thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Giá thành
 6. Khi tính giá thành, chương trình cảnh báo vừa có phát sinh phiếu xuất kho nguyên vật liệu, vừa có phiếu nhập kho thành phẩm thì làm thế nào?

Khi tính giá thành, chương trình cảnh báo vừa có phát sinh phiếu xuất kho nguyên vật liệu, vừa có phiếu nhập kho thành phẩm thì làm thế nào?

1. Nội dung

Khi thực hiện tính giá thành, chương trình xuất hiện cảnh báo

2. Nguyên nhân

Trong kỳ đơn vị sản xuất thành phẩm A và cũng xuất chính thành phẩm A đó ra để sản xuất tiếp.

Ví dụ: Đơn vị xuất kho nguyên vât liệu để sản xuất Xúc xích, do Xúc xích bị vỡ (không đảm bảo về mặt hình thức) nên đơn vị lại xuất Xúc xích ra để sản xuất lại.

 • Khi tính giá thành, chương trình sẽ tính ra giá thành của Xúc xích dựa vào các chi phí phát sinh ban đầu như: nguyên vật liệu, nhân công…. Ví dụ: Chương trình tính ra 1kg Xúc xích có đơn giá là 444.444đ. Sau khi thực hiện Cập nhật giá Nhập kho, Cập nhật giá xuất kho thì chương trình sẽ cập nhật giá xuất kho cho phiếu xuất kho Xúc xích để sản xuất tiếp. Ví dụ: Chương trình cập nhật đơn giá Xúc xích trên phiếu xuất kho là: 445.000đ/1kg Xúc xích
 • Nếu thực hiện lại việc tính giá thành cho kỳ tính giá thành trên, thì giá thành của Xúc xích sẽ có sự thay đổi, do ở lần tính giá thành này, chương trình tập hợp cả chi phí của phiếu xuất kho Xúc xích (có đơn giá 445.000/1kg) để tính giá thành. Ví dụ: Lúc này chương trình tính ra 1kg Xúc xích có đơn giá là là 450.000đ. Sau khi thực hiện Cập nhật giá Nhập kho, Cập nhật giá xuất kho thì chương trình sẽ cập nhật giá xuất kho trên phiếu xuất kho Xúc xích để sản xuất tiếp. Ví dụ: Chương trình cập nhật đơn giá Xúc xích trên phiếu xuất kho là: 457.000đ/1kg Xúc xích
 • Nếu lại tiếp tục thực hiện việc tính giá thành cho kỳ tính giá thành trên, thì giá thành của Xúc xích lại tiếp tục thay đổi, do phiếu xuất kho Xúc xích để sản xuất luôn bị cập nhật lại đơn giá sau mỗi lần tính giá thành.

Như vậy, mỗi lần tính giá thành chương trình sẽ tính ra một đơn giá khác nhau, do chi phí đầu vào để tính giá thành (là giá trị Xúc xích xuất ra để sản xuất) luôn bị thay đổi sau mỗi lần tính giá thành.

3. Cách xử lý

Để xử lý tình huống trên, cần thiết lập để đơn giá xuất kho của thành phẩm không bị thay đổi sau mỗi lần tính giá thành. Về cơ bản sẽ thực hiện theo 3 bước như sau:

 • Bước 1: Lấy đơn giá cho thành phẩm xuất kho sản xuất bằng 1 trong 2 cách: Tự nhập tay hoặc để chương trình tự tính ra.
 • Bước 2: Thiết lập Không cập nhật giá xuất cho phiếu xuất kho thành phẩm để chương trình không cập nhật lại đơn giá của thành phẩm xuất kho mỗi khi tính xong giá thành của thành phẩm.
 • Bước 3: Tính lại giá thành để chương trình tập hợp thêm chi phí của phiếu xuất kho thành phẩm (đã có giá trị ở bước 1) vào tính giá thành.

Đơn vị có thể thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Tự nhập đơn giá xuất kho của thành phẩm bằng tay

 

Bước 1: Thiết lập Cho phép nhập đơn giá vốn bằng tay
1. Nhấn Không trên câu cảnh báo.

2. Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Vật tư hàng hóa.
3. Tích chọn Cho phép nhập đơn giá vốn bằng tay.
4. Nhấn Đồng ý.

Bước 2: Tự nhập đơn giá và thiết lập Không cập nhật giá xuất cho phiếu xuất kho thành phẩm
1. Trên phiếu xuất kho thành phẩm đã lập, chọn lại loại phiếu xuất kho là Bán hàng.
2. Chương trình tự động đổi tài khoản hạch toán thành Nợ TK 632, Kế toán chọn lại tài khoản hạch toán cho đúng nghiệp vụ thực tế của đơn vị.
3. Tự xác định và nhập tay đơn giá của thành phẩm xuất kho.

4. Nhấn chuột phải vào dòng tiêu đề của các cột, chọn Sửa mẫu.
5. Tích chọn hiển thị cột Không cập nhật giá xuất.

6. Tích chọn tại cột Không cập nhật giá xuất để chương trình không cập nhật lại đơn giá của thành phẩm xuất kho tại đây sau khi tính xong giá thành của thành phẩm.
7. Nhấn Cất.

Bước 3: Tính lại giá thành cho thành phẩm
Tính lại giá thành cho thành phẩm và nhấn Cập nhật giá nhập kho để cập nhật lại giá nhập kho thành phẩm.

 • Xem hướng dẫn tính giá thành theo phương pháp giản đơn tại đây.
 • Xem hướng dẫn tính giá thành theo phương pháp hệ số, tỷ lệ tại đây.

Cách 2: Để chương trình tự tính đơn giá xuất kho của thành phẩm

Bước 1: Tính giá thành cho thành phẩm và cập nhật giá xuất kho thành phẩm
1. Nhấn trên câu cảnh báo.

2. Thực hiện các bước tính giá thành cho thành phẩm và nhấn Cập nhật giá nhập kho, sau đó nhấn Cập nhật giá xuất kho, chương trình sẽ cập nhật giá xuất kho cho các thành phẩm được xuất kho để sản xuất tiếp.

 • Xem hướng dẫn tính giá thành theo phương pháp giản đơn tại đây.
 • Xem hướng dẫn tính giá thành theo phương pháp hệ số, tỷ lệ tại đây.

Bước 2: Thiết lập không cập nhật giá xuất cho phiếu xuất kho thành phẩm
1. Trên phiếu xuất kho thành phẩm đã lập, chọn lại loại phiếu xuất kho là Bán hàng.
2. Chương trình tự động đổi tài khoản hạch toán thành Nợ TK 632, Kế toán chọn lại tài khoản hạch toán cho đúng nghiệp vụ thực tế của đơn vị. 

3. Tại tab Hàng tiền, nhấn chuột phải vào dòng tiêu đề của các cột, chọn Sửa mẫu.
4. Tích chọn hiển thị cột Không cập nhật giá xuất.

5. Tích chọn tại cột Không cập nhật giá xuất để chương trình không cập nhật lại đơn giá của thành phẩm xuất kho tại đây sau khi tính xong giá thành của thành phẩm.
6. Nhấn Cất.

Bước 3: Tính lại giá thành cho thành phẩm
Tính lại giá thành cho thành phẩm và nhấn Cập nhật giá nhập kho để cập nhật lại giá nhập kho thành phẩm.

 • Xem hướng dẫn tính giá thành theo phương pháp giản đơn tại đây.
 • Xem hướng dẫn tính giá thành theo phương pháp hệ số, tỷ lệ tại đây.
Cập nhật 15/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay