1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 4. Tính năng mới
  4. R3
  5. Khi lập Chứng từ bán hàng từ Hóa đơn thì thông tin mã quy cách trên hóa đơn sẽ được mang sang chứng từ bán hàng

Khi lập Chứng từ bán hàng từ Hóa đơn thì thông tin mã quy cách trên hóa đơn sẽ được mang sang chứng từ bán hàng

Lưu ý: Khi lập Chứng từ bán hàng từ hóa đơn: Nếu Số lượng tồn kho thực tế nhỏ hơn số lượng trên Hóa đơn thì Kế toán có thể lựa chọn 1 trong 2 cách:

      • Để chương trình cập nhật số lượng của các mã quy cách theo số tồn thực tế, còn số lượng trên Chứng từ bán hàng vẫn lấy theo đúng số lượng trên Hóa đơn
      • Hoặc, Chỉ mang số lượng mà không mang mã quy cách sang chứng từ bán hàng

=> Với cả 2 cách trên, Kế toán cần chọn lại mã quy cách hoặc nhập lại số lượng xuất bán cho khớp nhau và theo đúng thực tế.

Cập nhật 11/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay