1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 4. Tính năng mới
  4. R3
  5. Khi lập Chứng từ mua hàng từ Chứng từ bán hàng thì thông tin mã quy cách trên chứng từ bán hàng sẽ được mang sang chứng từ mua hàng

Khi lập Chứng từ mua hàng từ Chứng từ bán hàng thì thông tin mã quy cách trên chứng từ bán hàng sẽ được mang sang chứng từ mua hàng

Lưu ý: Riêng với mã quy cách không cho phép trùng, chương trình sẽ không mang sang chứng từ mua hàng (Do đã phát sinh bán hàng nghĩa là đã từng có nhập mua nên không thể mua lần thứ 2 với cùng mã quy cách)

Cập nhật 19/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay