1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 4. Tính năng mới
  4. R3
  5. Khi lập chứng từ theo mã quy cách, số lượng trên form nhập mã quy cách sẽ được tự động cập nhật ra form chứng từ bên ngoài

Khi lập chứng từ theo mã quy cách, số lượng trên form nhập mã quy cách sẽ được tự động cập nhật ra form chứng từ bên ngoài

  • Trước phiên bản R3: Khi lập chứng từ theo mã quy cách, Số lượng nhập chi tiết trên giao diện Mã quy cách không được cập nhật ra giao diện chứng từ bên ngoài.

=> Kế toán mất thời gian tính toán và nhập liệu tổng Số lượng trên giao diện chứng từ bên ngoài.

  • Từ phiên bản R3 trở đi: Sau khi nhập mã quy cách:
    • Nếu Số lượng trên giao diện chứng từ bên ngoài bằng 1: Chương trình sẽ tự động cập nhật Số lượng trên giao diện chứng từ bên ngoài theo Số lượng trên giao diện nhập mã quy cách
    • Nếu Số lượng trên giao diện chứng từ bên ngoài lớn hơn 1: Chương trình cho phép lựa chọn có cập nhật số lượng của chứng từ bên ngoài theo số lượng trên giao diện nhập mã quy cách hay không?

Cập nhật 19/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay