1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 4. Tính năng mới
  4. R6
  5. Khi phân bổ CCDC bị ghi giảm do thiếu khi kiểm kê, có thể hạch toán được giá trị còn lại vào TK 138

Khi phân bổ CCDC bị ghi giảm do thiếu khi kiểm kê, có thể hạch toán được giá trị còn lại vào TK 138

  • Trước phiên bản R6: Nếu tích chọn Hạn chế tài khoản khi nhập chứng từ trên menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn riêng thì khi phân bổ CCDC Kế toán không thể hạch toán TK 138 vào cột TK chi phí trên chứng từ phân bổ => Khi cần hạch toán nghiệp vụ phân bổ CCDC đã bị ghi giảm khi kiểm kê, Kế toán không thể hạch toán đúng bản chất nghiệp vụ.

Cập nhật 24/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay