1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
  5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Hóa đơn điện tử
  6. Làm thế nào để quản lý Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho gửi bán đại lý như hóa đơn điện tử?

Làm thế nào để quản lý Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho gửi bán đại lý như hóa đơn điện tử?

1. Nội dung

Hướng dẫn khởi tạo, phát hành và thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ như Hóa đơn điện tử

2. Hướng dẫn

Bước 1: Thiết lập Quản lý phiếu XK kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu XK gửi bán đại lý giống hóa đơn

Bước 2: Lập hồ sơ để phát hành phiếu XK kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu XK gửi bán đại lý

1. Khởi tạo mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử. (Thực hiện tương tự khởi tạo mẫu hóa đơn điện tử)

2. Lập quyết định áp dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử (Thực hiện tương tự lập quyết định áp dụng hóa đơn điện tử)

3. Thông báo phát hành phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử (Thực hiện tương tự thông báo phát hành hóa đơn điện tử)

4. Nộp hồ sơ đăng ký sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử cho cơ quan thuế

Bước 3: Lập và phát hành Phiếu XK kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu XK gửi bán đại lý

1. Lập và phát hành phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

2. Lập và phát hành phiếu xuất kho gửi bán đại lý

Lưu ý: Các nghiệp vụ khác liên quan đến Phiếu XK kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu XK gửi bán đại lý thực hiện tương tự như Hóa đơn điện tử. Xem tại đây

Cập nhật 22/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay