5. Hóa đơn điện tử

I. BẮT ĐẦU SỬ DỤNG

II. HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ

IV. KẾT NỐI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CỦA NHÀ CUNG CẤP KHÁC

                    1. Hóa đơn điện tử EasyInvoice của Softdream

XEM CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY, THÁNG/QUÝ, NĂM CỦA  NGHIỆP VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Cập nhật 15/07/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay