1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Tôi muốn thiết lập thông tin người bán trên mẫu hóa đơn điện tử giống thông tin trên Giấy phép sử dụng phần mềm thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Tôi muốn thiết lập thông tin người bán trên mẫu hóa đơn điện tử giống thông tin trên Giấy phép sử dụng phần mềm thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Hóa đơn điện tử
 6. Tôi muốn thiết lập thông tin người bán trên mẫu hóa đơn điện tử giống thông tin trên Giấy phép sử dụng phần mềm thì làm thế nào?

Tôi muốn thiết lập thông tin người bán trên mẫu hóa đơn điện tử giống thông tin trên Giấy phép sử dụng phần mềm thì làm thế nào?

1. Nội dung

Hướng dẫn cách thiết lập thông tin người bán để đảm bảo thông tin người bán trên hóa đơn điện tử (xem trên phần mềm hoặc xem trên file pdf) trùng khớp thông tin với hóa đơn điện tử (file xml nộp cho cơ quan thuế).

2. Hướng dẫn

Khi phát hành hóa đơn điện tử chương trình mặc định lấy thông tin người bán theo đăng ký trên giấy phép sử dụng phần mềm (GPSD). Tuy nhiên, khi khởi tạo mẫu hóa đơn điện tử Kế toán vẫn có thể  sửa mẫu làm thay đổi thông tin người bán khác với thông tin trên GPSD.

Khi đó, thông tin người bán trên hóa đơn điện tử (file xml nộp cho cơ quan thuế) sẽ lấy theo GPSD còn thông tin người bán trên hóa đơn điện tử (xem trên phần mềm hoặc xem trên file pdf) sẽ lấy theo thông tin sửa mẫu. Để tránh tình trạng này, Kế toán thực hiện thiết lập thông tin người bán như sau:

1. Thiết lập thông tin Mã số thuế hiển thị trên hóa đơn.

2. Khi khởi tạo mẫu hóa đơn điện tử, cần khởi tạo mẫu hóa đơn có thông tin người bán:

– Đơn vị bán hàng, Địa chỉ: khớp với thông tin trên GPSD

Mã số thuế: khớp với thông tin trên Danh mục/ Cơ cấu tổ chức/ Thông tin in lên Báo cáo chứng từ.

Trường hợp hóa đơn đã được sửa mẫu làm thay đổi các trường thông tin này thì cần cập nhật lại theo các trường thông tin đúng như sau:

  • Đơn vị bán hàng: MISAObjectClass.CompanyName
  • Địa chỉ: MISAObjectClass.CompanyAddress
  • Mã số thuế: MISAObjectClass.CompanyTaxCode

Lưu ý:

  • Xem hướng dẫn sửa mẫu tại đây.
  • Trường hợp sửa mẫu bằng cách nhập trực tiếp thông tin người bán (tên đơn vị, địa chỉ, Mã số thuế) mà không dùng các trường nói trên, khi Cất chứng từ khởi tạo mẫu hóa đơn, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo về việc thông tin trên hóa đơn điện tử có thể khác với thông tin trên hóa đơn gốc và bắt buộc người sử dụng phải sử dụng các trường theo hướng dẫn bên trên.

3. Sau khi thực hiện xong các bước trên, hóa đơn điện tử phát hành cho người mua và hóa đơn gốc lập trên phần mềm sẽ trùng khớp thông tin.

Cập nhật 14/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay