1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào khi phát hành hóa đơn điện tử chương trình cảnh báo không có mẫu số hóa đơn nào được phát hành hoặc đã phát hành hết số lượng hóa đơn?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào khi phát hành hóa đơn điện tử chương trình cảnh báo không có mẫu số hóa đơn nào được phát hành hoặc đã phát hành hết số lượng hóa đơn?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Hóa đơn điện tử
 6. Làm thế nào khi phát hành hóa đơn điện tử chương trình cảnh báo không có mẫu số hóa đơn nào được phát hành hoặc đã phát hành hết số lượng hóa đơn?

Làm thế nào khi phát hành hóa đơn điện tử chương trình cảnh báo không có mẫu số hóa đơn nào được phát hành hoặc đã phát hành hết số lượng hóa đơn?

1. Mô tả

Khi phát hành hóa đơn điện tử chương trình xuất hiện cảnh báo:

Hoặc cảnh báo:

2. Cách xử lý

Trường hợp 1: Với cảnh báo “Không có mẫu số hóa đơn nào được phát hành…”

1. Mô tả: Khi phát hành hóa đơn chương trình xuất hiện cảnh báo:

2. Nguyên nhân: Do chưa lập thông báo phát hành hóa đơn hoặc đã lập thông báo phát hành hóa đơn nhưng chưa cập nhật trạng thái của thông báo sang Đã có hiệu lực.

3. Giải pháp:

1. Vào phân hệ Quản lý hóa đơn\ tab Thông báo phát hành hóa đơn.

2. Trường hợp chưa có thông báo phát hành hóa đơn thì cần lập thông báo phát hành hóa đơn để nộp cho cơ quan thuế. Xem hướng dẫn tại đây.

3. Sau khi cơ quan thuế chấp thuận cho đơn vị sử dụng hóa đơn điện tử (xem hướng dẫn cách kiểm tra cơ quan thuế đã chấp thuận cho đơn vị sử dụng HĐĐT chưa tại đây), cần chuyển trạng thái của thông báo phát hành hóa đơn sang Đã có hiệu lực để có thể phát hành được các hóa đơn trên thông báo phát hành.

Trường hợp 2: Với cảnh báo “Bạn đã phát hành hết số lượng hóa đơn…”

1. Mô tả: Khi phát hành hóa đơn chương trình xuất hiện cảnh báo:

2. Nguyên nhân: Do đã sử dụng hết số lượng hóa đơn được thông báo phát hành hoặc đã lập bổ sung thông báo phát hành hóa đơn nhưng chưa cập nhật trạng thái của thông báo sang Đã có hiệu lực.

3. Giải pháp:

1. Vào phân hệ Quản lý hóa đơn\ tab Thông báo phát hành hóa đơn.

2. Nếu chưa lập thông báo phát hành cho mẫu số hóa đơn đã phát hành hết, thì thực hiện lập và nộp cho cơ quan thuế theo hướng dẫn tại đây.

3. Sau khi cơ quan thuế chấp thuận cho đơn vị sử dụng hóa đơn điện tử (xem hướng dẫn cách kiểm tra cơ quan thuế đã chấp thuận cho đơn vị sử dụng HĐĐT chưa tại đây), cần chuyển trạng thái của thông báo phát hành hóa đơn sang Đã có hiệu lực để có thể phát hành được các hóa đơn trên thông báo phát hành.

Cập nhật 15/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay