Lấy mẫu hóa đơn/thông báo phát hành từ meinvoice.vn

1. Nội dung

Giúp lấy được các Mẫu hóa đơn, Thông báo phát hành hóa đơn đã khởi tạo trên phần mềm meInvoice.vn (bản meInvoice DesktopmeInvoice Web) về phần mềm MISA SME.NET 2021 để không mất công khởi tạo và phát hành lại.

2. Hướng dẫn

1. Vào phân hệ Quản lý hóa đơn, chọn tab Mẫu hóa đơn hoặc tab Thông báo phát hành hóa đơn.

2. Chọn Lấy mẫu hóa đơn, thông báo phát hành từ meInvoice.vn.

3. Kết nối với phần mềm meInvoice.vn (nếu trước đó chưa thực hiện kết nối).

4. Nhấn OK.

5. Chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu trên meInvoice.vn về phần mềm MISA SME.NET 2021 bao gồm:

  • Lấy các Mẫu hóa đơn trên meInvoice.vn không bị trùng mẫu số với các mẫu hóa đơn trên MISA SME.NET 2021

           => Lấy về tab Mẫu hóa đơn, phân hệ Quản lý hóa đơn.

  • Lấy các Thông báo phát hành hóa đơn được lập trên meInvoice.vn

           => Lấy về tab Thông báo phát hành hóa đơn, phân hệ Quản lý hóa đơn.

6. Sau khi lấy dữ liệu hoàn thành, chương trình sẽ hiển thị thông báo “Lấy mẫu hóa đơn, thông báo phát hành từ meInvoice.vn thành công” trên quả cầu.

Lưu ý:

  • Các mẫu hóa đơn được lấy về từ meInvoice.vn sẽ không thể sửa được nhưng vẫn có thể xóa được.
  • Sau khi lấy các mẫu hóa đơn/thông báo phát hành hóa đơn về MISA SME.NET 2021, nếu sửa lại các mẫu hóa đơn/thông báo phát hành này trên meInvoice.vn thì có thể cập nhật các thay đổi này lên MISA SME.NET 2021 bằng cách thực hiện lại chức năng Lấy mẫu hóa đơn, thông báo phát hành từ meInvoice.vn.
Cập nhật 04/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay