Lập và phê duyệt lệnh chuyển tiền ngân hàng BIDV

1. Mô tả nghiệp vụ

Cho phép lập và phê duyệt lệnh chuyển tiền từ ngân hàng BIDV.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Để thực hiện được chức năng này:

  • Kế toán viên được phân quyền Chuyển tiền trực tuyến, kế toán trưởng được phân quyền Kiểm duyệt Chuyển tiền trực tuyến (trong trường hợp kế toán trưởng là người lập lệnh chuyển tiền) trên phân hệ Ngân hàng điện tử (xem hướng dẫn phân quyền tại đây).
  • Loại Ủy nhiệm chi là: UNC trả tiền nhà cung cấp, UNC thông thường hoặc Chuyển tiền nội bộ.
  • Loại tiền trên Ủy nhiệm chi là VNĐ.

Bước 1: Lập và gửi lệnh chuyển tiền trên MISA SME.NET

1. Thực hiện Kết nối ngân hàng điện tử BIDV bằng tài khoản Internet Banking được cấp quyền lập lệnh.

2. Mở Ủy nhiệm chi muốn chuyển tiền và nhấn Chuyển tiền TT.

3. Chọn Hình thức chuyển tiền (nếu chuyển tiền liên ngân hàng), chọn đối tượng chịu phí chuyển tiền, sau đó kiểm tra lại các thông tin trên lệnh chuyển tiền để chỉnh sửa lại (nếu cần).

Lưu ý:

   • Cả 2 hình thức chuyển tiền đều không cần nhập thông tin chi nhánh ngân hàng thụ hưởng
   • hình thức Chuyển tiền nhanh chỉ có thể áp dụng khi chuyển tiền cho các ngân hàng thuộc hệ thống Napas

4. Nhấn Xác nhận.

5. Kiểm tra lại các thông tin chuyển tiền và nhấn Gửi lệnh để gửi lệnh lên Ngân hàng.

6. Chương trình hiển thị thông báo.

Lưu ý:

  • Sau khi lập lệnh chuyển tiền, kế toán có thể xem thông tin và nhật ký giao dịch của lệnh chuyển tiền bằng cách nhấn Xem trên Ủy nhiệm chi.

Bước 2. Duyệt lệnh chuyển tiền 

Trường hợp 1: Đơn vị chỉ có 1 cấp duyệt lệnh

1. Truy cập vào địa chỉ www.bidv.com.vn, nhấn chọn Ngân hàng trực tuyến\Doanh nghiệp\iBank

2. Nhập thông tin đăng nhập với vai trò là Chủ tài khoản/Người được ủy quyền chủ tài khoản, nhập Mã xác thực và nhấn Đăng nhập.

3. Vào menu Chuyển tiền\Duyệt điện & Báo cáo, chọn tab Điện chờ Duyệt\VND: Chương trình hiển thị danh sách các lệnh chuyển tiền bằng VND đang chờ duyệt.

4. Có thể xem chi tiết nội dung chuyển tiền bằng cách nhấn vào dòng giao dịch muốn kiểm tra.

5. Tích chọn các giao dịch muốn phê duyệt và nhấn Duyệt điện.

6. Nhập mã xác thực theo phương thức xác thực đã đăng ký, chương trình hiển thị thông báo duyệt lệnh thành công

7. Nếu không đồng ý duyệt lệnh, nhấn Đẩy lại KTV và nhập lý do từ chối

Trường hợp 2: Đơn vị có nhiều cấp duyệt lệnh

1. Các cấp duyệt lệnh không phải là Chủ tài khoản có thể duyệt lệnh theo 1 trong 2 cách:

      • Cách 1: Duyệt lệnh trên phần mềm MISA SME.NET
       • Người duyệt lệnh Kết nối ngân hàng điện tử BIDV bằng tài khoản Internet Banking được cấp quyền duyệt lệnh.
       • Vào tab Ngân hàng điện tử\Lệnh chuyển tiền, tìm kiếm lệnh chuyển tiền muốn duyệt
       • Chọn lệnh chuyển tiền cần duyệt, nhấn Duyệt

       • Kiểm tra lại thông tin trên lệnh chuyển tiền và nhấn Duyệt.

       • Lệnh chuyển tiền sẽ được chuyển đến cấp duyệt lệnh tiếp theo.

2. Cấp duyệt lệnh là Chủ tài khoản duyệt lệnh trên Internet Banking như trường hợp 1

Bước 3: Hạch toán phí chuyển tiền (nếu có)

3. Lưu ý

Tại Bước 1: Lập và gửi lệnh chuyển tiền trên MISA SME.NET, nếu đơn vị muốn phân cấp thực hiện, để Kế toán viên lập lệnh còn Kế toán trưởng kiểm tra và gửi lệnh lên Ngân hàng (thay vì để một người vừa lập lệnh vừa gửi lệnh) thì thực hiện như sau:

1. Kế toán viên lập lệnh và chuyển sang cho Kế toán trưởng kiểm tra

2. Kế toán trưởng kiểm tra và gửi lệnh lên Ngân hàng:

   • Thực hiện Kết nối ngân hàng điện tử BIDV bằng tài khoản Internet Banking được cấp quyền lập lệnh.
   • Vào tab Ngân hàng điện tử\Lệnh chuyển tiền, tìm kiếm lệnh chuyển tiền muốn duyệt

   • Kiểm tra và gửi lệnh lên ngân hàng.

Cập nhật 03/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay