Lập và phê duyệt lệnh chuyển tiền ngân hàng MSB

1. Mô tả nghiệp vụ

Cho phép lập và phê duyệt lệnh chuyển tiền từ ngân hàng MSB.

2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Để thực hiện được chức năng này:

  • Kế toán viên được phân quyền Chuyển tiền trực tuyến, kế toán trưởng được phân quyền Kiểm duyệt Chuyển tiền trực tuyến (trong trường hợp kế toán trưởng là người lập lệnh chuyển tiền) trên phân hệ Ngân hàng điện tử (xem hướng dẫn phân quyền tại đây).
  • Loại Ủy nhiệm chi là: UNC trả tiền nhà cung cấp, UNC thông thường hoặc Chuyển tiền nội bộ.
  • Loại tiền trên Ủy nhiệm chi là VNĐ.

Bước 1: Lập và gửi lệnh chuyển tiền trên MISA SME.NET

1. Thực hiện Kết nối ngân hàng điện tử MSB bằng tài khoản Internet Banking được cấp quyền lập lệnh.

2. Mở Ủy nhiệm chi muốn chuyển tiền và nhấn Chuyển tiền TT.

3. Chọn đối tượng chịu phí chuyển tiền, sau đó kiểm tra lại các thông tin trên lệnh chuyển tiền để chỉnh sửa lại (nếu cần).

3. Nhập mã OTP để duyệt lệnh.
Lưu ý: Mã OTP được tạo bằng cách sử dụng tính năng Soft Token trên ứng dụng M-eMobile dành cho khách hàng doanh nghiệp. Xem hướng dẫn tại đây.
Lưu ý:
    • Mã OTP có hiệu lực trong vòng 3 phút kể từ thời điểm ngân hàng gửi, sau 3 phút mà kế toán không sử dụng thì mã OTP hết hiệu lực và phải lấy mã mới.
    • Có thể nhấn Quay lại để phê duyệt lại lệnh chuyển tiền, khi đó cần tạo lại mã OTP để nhập vào chương trình.
    • Để tạo lại mã OTP: NhấnLấy lại mã, chương trình sẽ thay đổi Mã giao dịch, Kế toán dùng Mã giao dịch mới này để tạo lại mã OTP.

5. Kiểm tra lại các thông tin chuyển tiền và nhấn Gửi lệnh để gửi lệnh lên Ngân hàng.

6. Chương trình hiển thị thông báo.

Lưu ý: Sau khi lập lệnh chuyển tiền, kế toán có thể xem thông tin và nhật ký giao dịch của lệnh chuyển tiền bằng cách nhấn Xem trên Ủy nhiệm chi.

Bước 2. Duyệt lệnh chuyển tiền 

Doanh nghiệp có bao nhiêu cấp duyệt lệnh (đăng ký với ngân hàng) thì lần lượt duyệt lệnh theo bấy nhiêu cấp, các bước duyệt lệnh như sau:

1. Truy cập vào địa chỉ www.msb.com.vn, nhấn Internet Banking và chọn Doanh nghiệp.

2. Nhập thông tin tài khoản có vai trò là Người duyệt (Checker), mã xác thực và nhấn Tiếp tục.

3. Chọn tab Phê duyệt giao dịch và nhấn Truy vấn.

4. Tích chọn giao dịch muốn phê duyệt

  • Nhấn Duyệt nếu chấp thuận lệnh chuyển tiền, hệ thống ngân hàng sẽ xử lý giao dịch:
   • Nếu giao dịch không hợp lệ, lệnh chuyển tiền sẽ chuyển sang trạng thái là Bị NH từ chối. Nguyên nhân có thể do số tài khoản thụ hưởng không đúng, tài khoản không đủ số dư hoặc quá hạn mức giao dịch theo quy định của Ngân hàng,…
   • Nếu giao dịch hợp lệ, chương trình thực hiện theo bước 5.
  • Nhấn Từ chối nếu từ chối lệnh chuyển tiền, lệnh chuyển tiền sẽ chuyển sang trạng thái GĐ từ chối ký duyệt.

5. Nhập mã OTP và nhấn Tiếp tục để duyệt lệnh

Lưu ý:

  • Mã OTP được tạo bằng cách sử dụng tính năng Soft Token trên ứng dụng M-eMobile dành cho khách hàng doanh nghiệp. Xem hướng dẫn tại đây.
  • Mã OTP có hiệu lực trong vòng 3 phút kể từ thời điểm ngân hàng gửi, sau 3 phút mà giám đốc không sử dụng thì mã OTP hết hiệu lực và phải lấy mã mới.

6. Hệ thống sẽ thông báo chuyển tiền thành công, đồng thời lệnh chuyển tiền trên phần mềm MISA SME.NET sẽ chuyển sang trạng thái Đã chuyển tiền.

Bước 3: Hạch toán phí chuyển tiền (nếu có)

3. Lưu ý

Tại Bước 1: Lập và gửi lệnh chuyển tiền trên MISA SME.NET, nếu đơn vị muốn phân cấp thực hiện, để Kế toán viên lập lệnh còn Kế toán trưởng kiểm tra và gửi lệnh lên Ngân hàng (thay vì để một người vừa lập lệnh vừa gửi lệnh) thì thực hiện như sau:

1. Kế toán viên lập lệnh và chuyển sang cho Kế toán trưởng kiểm tra

2. Kế toán trưởng kiểm tra và gửi lệnh lên Ngân hàng:

   • Thực hiện Kết nối ngân hàng điện tử MSB bằng tài khoản Internet Banking được cấp quyền lập lệnh.
   • Vào tab Ngân hàng điện tử\Lệnh chuyển tiền, tìm kiếm lệnh chuyển tiền muốn gửi.

   • Kiểm tra và gửi lệnh lên ngân hàng.

   • Nhập mã OTP

Lưu ý: Lỗi không gửi được lệnh chuyển tiền do bị ẩn nút Gửi lệnh. Xem hướng dẫn khắc phục tại đây.

Cập nhật 04/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay