Lập nhanh các đơn đặt hàng

1. Nội dung

Cung cấp các công cụ giúp Kế toán lập nhanh các đơn đặt hàng, giảm thiểu được thời gian và thao tác khi làm việc. 

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Lập từ đơn đặt hàng có nội dung tương tự

Với các đơn đặt hàng có nội dung tương tự nhau như cùng khách hàng, cùng mặt hàng, cùng số lượng bán,… Kế toán có thể lập nhanh theo một trong hai cách sau:
Cách 1: Lập nhanh từ danh sách đơn đặt hàng
1. Chọn đơn đặt hàng có nội dung tương tự với đơn đặt hàng cần lập trên danh sách đơn đặt hàng.2. Nhấn chuột phải và chọn Nhân bản.

Cách 2: Lập nhanh từ đơn đặt hàng

1. Mở đơn đặt hàng có nội dung tương tự với đơn đặt hàng cần lập.

2. Vào Tiện ích\Thêm mới từ chứng từ hiện thời.

2.2. Lập đơn đặt hàng từ báo giá

1. Vào phân hệ Bán hàng, chọn Đơn đặt hàng (hoặc vào tab Đơn đặt hàng, nhấn Thêm).

2. Nhấn vào biểu tượng mũi tên, tích chọn Lập từ báo giá.

3. Chọn thông tin báo giá theo một trong hai cách sau:

 • Cách 1: Nhấn vào biểu tượng mũi tên để chọn báo giá từ trong danh sách.

 • Cách 2: Nhấn vào biểu tượng kính lúp để tìm kiếm và chọn báo giá:
  • Thiết lập điều kiện để tìm kiếm báo giá, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
  • Tích chọn các mặt hàng được đặt theo báo giá, sau đó nhấn Đồng ý.

4. Khai báo thêm các thông tin trên đơn đặt hàng như: số lượng đặt mua, đơn giá, nhân viên bán hàng,…

5. Nhấn Cất.

2.3. Lập đơn đặt hàng từ Hợp đồng bán

1. Vào phân hệ Bán hàng, chọn Đơn đặt hàng (hoặc vào tab Đơn đặt hàng, nhấn Thêm).

2. Nhấn vào biểu tượng mũi tên, tích chọn Lập từ Hợp đồng bán.

3. Chọn thông tin Hợp đồng bán theo một trong hai cách sau:

 • Cách 1: Nhấn vào biểu tượng mũi tên để chọn Hợp đồng bán từ trong danh sách.

 • Cách 2: Nhấn vào biểu tượng kính lúp để tìm kiếm và chọn Hợp đồng bán:
  • Thiết lập điều kiện để tìm kiếm Hợp đồng bán, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
  • Tích chọn các mặt hàng và nhập Số lượng đặt hàng, sau đó nhấn Đồng ý.

4. Khai báo thêm các thông tin trên đơn đặt hàng (nếu cần)

5. Nhấn Cất.

Cập nhật 18/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay