1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào khi Báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn lên không khớp với Báo cáo chi tiết công nợ phải thu?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào khi Báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn lên không khớp với Báo cáo chi tiết công nợ phải thu?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Bán hàng
 6. Làm thế nào khi Báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn lên không khớp với Báo cáo chi tiết công nợ phải thu?

Làm thế nào khi Báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn lên không khớp với Báo cáo chi tiết công nợ phải thu?

1. Mô tả

2. Nguyên nhân và giải pháp
Nguyên nhân 1: Do khi xem báo cáo chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn không tùy chọn lấy cả hóa đơn còn phải thu đầu kỳ.

=> Báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn bị lệch thiếu phần hóa đơn phải thu đầu kỳ so với báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu.

Giải pháp:

Khi xem báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn, tại mục Thống kê theo  chọn “Lấy hóa đơn trong kỳ và hóa đơn còn phải thu đầu kỳ”

Nguyên nhân 2: Nhập số dư đầu kỳ không khớp giữa công nợ chi tiết theo hóa đơn và công nợ tổng hợp của khách hàng

Cách kiểm tra:

 • Vào Nghiệp vụ/Nhập số dư ban đầu, tab Công nợ khách hàng/ chọn đến khách hàng đang kiểm tra.
 • Nhấn vào phần Nhập chi tiết công nợ để kiểm tra số liệu ở tab 2.Chi tiết theo hóa đơn với công nợ tổng có khớp không

Giải pháp:

Kiểm tra số dư đầu kỳ, nếu số liệu công nợ tổng hợp so với công nợ chi tiết theo hóa đơn lệch nhau thì cần sửa lại cho khớp.

Nguyên nhân 3: Do chưa thực hiện đối trừ chứng từ.

Giải pháp:

Để kiểm tra và xử lý các chứng từ công nợ, thanh toán chưa được đối trừ vào Tiện ích/ Kiểm tra, đối chiếu chứng từ sổ sách / 4. Công nợ, chi tiết xem hướng dẫn tại đây.

Nguyên nhân 4: Do có chứng từ trả lại hàng bán trả lại cho chứng từ bán hàng đã thu tiền ngay nên không lên báo cáo chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn.

Giải pháp:

 • Vào Báo cáo / Bán hàng / Sổ chi tiết công nợ phải thu, lọc cột Loại chứng từ  “Hàng bán bị trả lại – giảm trừ công nợ”
 • Kiểm tra lại chứng từ trả lại hàng bán đó có trả lại cho các chứng từ bán hàng thu tiền ngay không. Nếu có nhưng không trả lại tiền mà dùng để đối trừ công nợ sau thì:
  • Xóa chứng từ trả lại hàng bán
  • Lập lại chứng từ trả lại hàng bán: Chọn Giảm trừ công nợ, tự nhập tay các thông tin trên chứng từ trả lại hàng mua (không chọn từ chứng từ bán hàng), để đối trừ với các chứng từ bán hàng chưa thu tiền sau này.

Cập nhật 16/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay