1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào khi giá vốn trên báo cáo tổng hợp bán hàng và sổ chi tiết bán hàng lên không khớp nhau?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào khi giá vốn trên báo cáo tổng hợp bán hàng và sổ chi tiết bán hàng lên không khớp nhau?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Bán hàng
 6. Làm thế nào khi giá vốn trên báo cáo tổng hợp bán hàng và sổ chi tiết bán hàng lên không khớp nhau?

Làm thế nào khi giá vốn trên báo cáo tổng hợp bán hàng và sổ chi tiết bán hàng lên không khớp nhau?

Cách lấy số liệu:

 • Báo cáo tổng hợp bán hàng, cột giá vốn căn cứ vào chứng từ hạch toán PS Nợ 632 trên phiếu xuất kho bán hàngPS Có 632 trên chứng từ hàng bán trả lại
 • Sổ chi tiết bán hàng, cột giá vốn căn cứ theo chứng từ bán hàng kiêm phiếu xuất kho và nhập kho trên chứng từ hàng bán bị trả lại

Bạn thực hiện kiểm tra theo 2 nguyên nhân sau:

Nguyên nhân 1: Do Các chứng từ bán hàng kiêm phiếu xuất kho nhưng TK giá vốn không hạch toán Nợ TK632

=> Lên số liệu ở Sổ chi tiết bán hàng, không lên Tổng hợp bán hàng

Cách kiểm tra:

 • Vào Báo cáo/ Bán hàng/ Sổ chi tiết bán hàng, chọn khoảng thời gian xem báo cáo lệch, nhấn Đồng ý.
 • Tại giao diện sổ chi tiết bán hàng, kiểm tra cột TK giá vốn xem có chứng từ nào hạch toán khác TK 632 không.

Giải pháp:

Sau khi lọc được các chứng từ hạch toán TK giá vốn khác TK Nợ 632 thì kiểm tra và chỉnh sửa lại cho đúng

Nguyên nhân 2: Do chứng từ bán hàng không kiêm phiếu xuất kho, và lập phiếu xuất riêng => Sổ tổng hợp bán hàng hiển thị được giá vốn, sổ chi tiết bán hàng không hiển thị được.

Giải pháp: Khi lập chứng từ bán hàng Bạn nên tích chọn kiêm phiếu xuất kho để 2 báo cáo hiển thị tiền vốn bằng nhau

Nếu đơn vị lập phiếu xuất từ nhiều chứng từ bán hàng, phần mềm sẽ không hiển thị được trên sổ chi tiết bán hàng nên chỉ theo dõi được giá vốn trên tổng hợp bán hàng.

Cập nhật 16/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay