Lập và phê duyệt lệnh chuyển tiền ngân hàng Vietcombank

1. Mô tả nghiệp vụ

Cho phép lập và phê duyệt lệnh chuyển tiền từ ngân hàng VietcomBank.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Để thực hiện được chức năng này:

 • Kế toán viên được phân quyền Chuyển tiền trực tuyến, kế toán trưởng được phân quyền Kiểm duyệt Chuyển tiền trực tuyến (trong trường hợp kế toán trưởng là người lập lệnh chuyển tiền) trên phân hệ Ngân hàng điện tử (xem hướng dẫn phân quyền tại đây).
 • Loại Ủy nhiệm chi là: UNC trả tiền nhà cung cấp, UNC thông thường hoặc Chuyển tiền nội bộ.
 • Loại tiền trên Ủy nhiệm chi là VNĐ.

Kế toán có thể thực hiện các trường hợp sau:

Bước 1: Lập và gửi lệnh chuyển tiền trên MISA SME.NET

1. Thực hiện Kết nối ngân hàng điện tử Vietcombank bằng tài khoản Internet Banking được cấp quyền lập lệnh.

2. Mở Ủy nhiệm chi muốn chuyển tiền và nhấn Chuyển tiền TT.

3. Chọn đối tượng chịu phí chuyển tiền, sau đó kiểm tra lại các thông tin trên lệnh chuyển tiền để chỉnh sửa lại (nếu cần).

4. Nhấn Xác nhận.

5. Chọn Hình thức nhận mã giao dịch (OTP) đã đăng ký với ngân hàng.

6. Nhập Mã kiểm tra và nhấn Xác nhận. Ngân hàng sẽ gửi mã OTP cho người dùng theo phương thức đã chọn ở trên.

7. Nhập mã OTP nhận được.

8. Tích chọn Tôi chấp nhận các quy định thanh toán điện tử qua VCB-iB@nking. Nhấn Xác nhận.

9. Chương trình hiển thị thông báo.

Lưu ý: Sau khi lập lệnh chuyển tiền, kế toán có thể xem thông tin và nhật ký giao dịch của lệnh chuyển tiền bằng cách nhấn Xem trên Ủy nhiệm chi.

Bước 2. Duyệt lệnh chuyển tiền 

Doanh nghiệp có bao nhiêu cấp duyệt lệnh (đăng ký với ngân hàng) thì lần lượt duyệt lệnh theo bấy nhiêu cấp, các bước duyệt lệnh như sau:

1. Truy cập vào địa chỉ https://vietcombank.com.vn.

2. Nhấn Đăng nhập tại mục Ngân hàng trực tuyến.

3. Nhập thông tin tài khoản có vai trò là Người duyệt (Checker), nhập mã kiểm tra và nhấn Đăng nhập.

4. Nhấn chọn Các lệnh chờ duyệt (tại mục Thanh toán).

5. Chọn khoảng thời gian tìm kiếm lệnh cần duyệt, nhấn Xem và chọn lệnh cần duyệt.

6. Để duyệt lệnh thực hiện như sau:

  • Chọn hình thức nhận mã giao dịch (OTP) đã đăng ký với Ngân hàng.
  • Nhập Mã kiểm tra và nhấn Xác nhận. Ngân hàng sẽ gửi mã OTP cho người dùng theo phương thức đã chọn ở trên.

  • Nhập Mã OTP nhận được và nhấn Duyệt.

  • Kiểm tra trạng thái duyệt lệnh tại mục Trạng thái giao dịch. Sau khi duyệt lệnh thành công, chương trình sẽ cập nhật trạng thái của lệnh chuyển tiền trên phần mềm MISA SME.NET 2020 thành Đã chuyển tiền.

7. Nếu muốn từ chối duyệt lệnh, nhập lý do nếu có và nhấn Hủy.

Bước 3: Hạch toán phí chuyển tiền (nếu có)

3. Lưu ý

Tại Bước 1: Lập và gửi lệnh chuyển tiền trên MISA SME.NET, nếu đơn vị muốn phân cấp thực hiện, để Kế toán viên lập lệnh còn Kế toán trưởng kiểm tra và gửi lệnh lên Ngân hàng (thay vì để một người vừa lập lệnh vừa gửi lệnh) thì thực hiện như sau:

1. Kế toán viên lập lệnh và chuyển sang cho Kế toán trưởng kiểm tra

2. Kế toán trưởng kiểm tra và gửi lệnh lên Ngân hàng:

   • Thực hiện Kết nối ngân hàng điện tử Vietcombank bằng tài khoản Internet Banking được cấp quyền lập lệnh.
   • Vào tab Ngân hàng điện tử\Lệnh chuyển tiền, tìm kiếm lệnh chuyển tiền muốn gửi.

   • Kiểm tra và gửi lệnh lên ngân hàng.

   • Xác thực mã OTP

Lưu ý: Lỗi không gửi được lệnh chuyển tiền do bị ẩn nút Gửi lệnh. Xem hướng dẫn khắc phục tại đây.

Cập nhật 03/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay