1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Hoá đơn đặt in/tự in
 6. Xử lý mất, cháy, hỏng hóa đơn (hóa đơn đặt in chưa lập)

Xử lý mất, cháy, hỏng hóa đơn (hóa đơn đặt in chưa lập)

1. Mô tả nghiệp vụ

Trường hợp hóa đơn đặt in chưa lập mà bị mất, cháy, hỏng thì:

 1. Doanh nghiệp nộp báo cáo Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn cho cơ quan thuế
 2. Cơ quan thuế xử phạt vi phạm hành chính về việc làm mất, cháy, hỏng hóa đơn

2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ “Mất, cháy, hỏng đối với các hóa đơn đặt in chưa lập” được thực hiện trên phần mềm như sau:

 • Vào phân hệ Quản lý phát hành hóa đơn\tab Mất, cháy, hỏng hóa đơn, chọn chức năng Thêm.
 • Khai báo thông tin về báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn: Ngày báo cáo, Số báo cáo, Cơ quan thuế quản lý …
 • Khai báo thông tin về biên bản mất, cháy, hỏng hóa đơn, đồng thời nhấn biểu tượng … để đính kèm biên bản mất, cháy, hỏng hóa đơn.
 • Khai báo thông tin về hóa đơn bị mất, cháy, hỏng tại danh sách Bảng kê hóa đơn mất, cháy hỏng.

 • Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.
 • Chọn chức năng In trên thanh công cụ để in báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn nộp cho cơ quan thuế.

Lưu ý:

1. Chi nhánh nào lập thông báo phát hành hóa đơn, thì sẽ được phép lập báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn của chi nhánh đó.

2. Nếu chi nhánh không lập thông báo phát hành hóa đơn mà sử dụng hóa đơn do tổng công ty thông báo phát hành, thì tổng công ty sẽ được phép lập báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn cho các chi nhánh.

3. Trong trường hợp hóa đơn đã được chọn trạng thái là Đã nộp cho cơ quan thuế thì phần mềm sẽ không cho phép xóa biên bản mất, cháy, hỏng hóa đơn này đi.

Cập nhật 18/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay