1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Hoá đơn đặt in/tự in
 6. Xử lý mất, cháy, hỏng hóa đơn (hóa đơn đã lập và giao cho người mua)

Xử lý mất, cháy, hỏng hóa đơn (hóa đơn đã lập và giao cho người mua)

1. Mô tả nghiệp vụ

Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ, người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì:

 1. Bên mua và bên bán cùng lập biên bản về việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.
 2. Nếu hóa đơn tự in thì bên bán in lại hóa đơn có chữ bản sao để gửi cho khách hàng. Nếu hóa đơn đặt in thì bên bán Photocopy lại liên 1 của hóa đơn gốc giao cho khách hàng.
 3. Người bán nộp báo cáo Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn cho cơ quan thuế.
 4. Cơ quan thuế xử phạt vi phạm hành chính về việc làm mất, cháy, hỏng hóa đơn. Người mua hoặc người bán chịu trách nhiệm nộp phạt (tùy thuộc vào bên nào làm mất thì bên đó phải nộp phạt).

2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: In lại hóa đơn bản sao để gửi lại cho khách hàng

 • Vào phân hệ Bán hàng\tab Xuất hóa đơn.
 • Chọn hóa đơn bị mất, cháy, hỏng, sau đó chọn chức năng Xem.
 • Chọn chức năng In trên thanh công cụ và chọn mẫu hóa đơn cần in lại bản sao.
 • Sau khi in xong bản sao hóa đơn, kế toán có thể gửi lại cho khách hàng.

Bước 2: Lập báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn để nộp cho cơ quan thuế

 • Vào phân hệ Quản lý hóa đơn\tab Mất, cháy, hỏng hóa đơn, chọn chức năng Thêm.
 • Khai báo thông tin về báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn: Ngày báo cáo, Số báo cáo, Cơ quan thuế quản lý …
 • Khai báo thông tin về biên bản mất, cháy, hỏng hóa đơn, đồng thời nhấn biểu tượng … để đính kèm biên bản mất, cháy, hỏng hóa đơn.

 • Khai báo thông tin về hóa đơn bị mất, cháy, hỏng:
  • Cách 1: Khai báo trực tiếp trên danh sách Bảng kê hóa đơn mất, cháy hỏng
  • Cách 2: Chọn hóa đơn trên danh sách tìm kiếm:
   • Nhấn Chọn hóa đơn.
   • Thiết lập khoảng thời gian tìm kiếm hóa đơn, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
   • Tích chọn hóa đơn bị mất, cháy, hỏng, sau đó nhấn Đồng ý.

 • Thông tin hóa đơn vừa chọn sẽ được lấy lên mục Bảng kê hóa đơn, mất, cháy, hỏng.

  • Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.
  • Chọn chức năng In trên thanh công cụ để in báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn nộp cho cơ quan thuế.

Lưu ý:

1. Chi nhánh nào lập thông báo phát hành hóa đơn, thì sẽ được phép lập báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn của chi nhánh đó.
2. Nếu chi nhánh không lập thông báo phát hành hóa đơn mà sử dụng hóa đơn do tổng công ty thông báo phát hành, thì tổng công ty sẽ được phép lập báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn cho các chi nhánh.
3. Trong trường hợp hóa đơn đã được chọn trạng thái là Đã nộp cho cơ quan thuế thì phần mềm sẽ không cho phép xóa biên bản mất, cháy, hỏng hóa đơn này đi.

 

Cập nhật 18/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay