1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 4. Tính năng mới
 4. R3
 5. Quản lý được 1 chứng từ bán hàng xuất được nhiều hóa đơn

Quản lý được 1 chứng từ bán hàng xuất được nhiều hóa đơn

 • Trước phiên bản R3: Chương trình đã đáp ứng tính năng Lập hóa đơn từ chứng từ bán hàng, tuy nhiên mỗi chứng từ bán hàng chỉ có thể xuất được một hóa đơn.
 • Từ phiên bản R3 trở đi: Cho phép lập được nhiều hóa đơn từ 1 chứng từ bán hàng. Cách thực hiện như sau:
  • Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Bán hàng, tích chọn Cho phép lập nhiều hóa đơn từ 1 chứng từ bán hàng.

  • Trường hợp Lập chứng từ bán hàng trước, hóa đơn sau: Sửa lại Số lượng trên hóa đơn lập từ Chứng từ bán hàng theo số lượng thực tế xuất hóa đơn => Chứng từ bán hàng chưa xuất hết số lượng thì vẫn có thể tiếp tục xuất hóa đơn.

  • Trường hợp Lập hóa đơn trước, lập chứng từ bán hàng sau:
   • Cách 1:
    • Nhấn vào biểu tượng mũi tên để chọn chứng từ bán hàng trong danh sách.
    • Sửa lại Số lượng trên hóa đơn lập từ Chứng từ bán hàng theo số lượng thực tế xuất hóa đơn => Chứng từ bán hàng chưa xuất hết số lượng thì sẽ tiếp tục hiển thị trong danh sách để lập hóa đơn

   • Cách 2:
    • Nhấn vào biểu tượng kính lúp để tìm kiếm và chọn chứng từ bán hàng.
    • Nhập số lượng thực tế xuất hóa đơn vào cột Số lượng xuất HĐ => chương trình sẽ lập hóa đơn theo Số lượng xuất hóa đơn. => Chứng từ bán hàng chưa xuất hết số lượng thì sẽ tiếp tục hiển thị trong danh sách để chọn khi lập hóa đơn khác.

Lưu ý:

 • Trên Chứng từ bán hàng bổ sung thêm cột Số lượng đã xuất hóa đơn; Trên danh sách Chứng từ bán hàng bổ sung thêm cột Số lượng đã xuất hóa đơn; Giá trị đã xuất hóa đơn để Kế toán dễ dàng kiểm tra, đối chiếu (Cần phải sửa mẫu để hiển thị được cột Giá trị đã xuất hóa đơn)

 • Trên Hóa đơn, chương trình bổ sung cột Số chứng từ bán hàng liệt kê số chứng từ bán hàng được chọn để lập dòng hóa đơn đó giúp kế toán dễ dàng kiểm tra, đối chiếu.
 • Trên danh sách Chứng từ bán hàng bổ sung trạng thái Lập hóa đơn là Đã lập 1 phần với các chứng từ bán hàng chưa xuất hết hóa đơn
Cập nhật 19/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay