Quản lý người dùng mobile

1. Nội dung

Cho phép phân quyền cho người dùng có quyền xem dữ liệu trên ứng dụng SME MOBILE

2. Hướng dẫn

Lưu ý: Chức năng này chỉ có thể thực hiện được khi có mạng internet và bởi người dùng có quyền ADMIN.

1. Vào menu Hệ thống, chọn Quản lý người dùng Mobile.

2. Khai báo thông tin người dùng:

 • Tại tab Người dùng, nhấn Thêm.

 • Nhấn Chọn nhân viên để chọn nhân viên có sẵn trong danh mục (hoặc tự khai báo thông tin Người dùng)

Lưu ý:

   • Phải nhập chính xác thông tin Số điện thoại Email của người dùng, để phục vụ đăng ký tài khoản và đăng nhập vào ứng dụng SME.NET MOBILE.
   • Nếu tự khai báo thông tin người dùng thì không thể phân quyền Xem phiếu lương cho người dùng đó

3. Gán vai trò cho người dùng:

 • Tại mục Vai trò và quyền hạn: Chọn vai trò và chi nhánh muốn phân quyền cho nhân viên (Người dùng được phân quyền vào chi nhánh nào chỉ xem được được báo cáo của chi nhánh đó)

 • Nếu cần thêm vai trò quyền hạn mới thực hiện như sau:

Lưu ý: Chương trình ngầm định sẵn vai trò Giám đốcKế toán có toàn quyền xem báo cáo; vai trò Nhân viên kinh doanh chỉ có quyền tra cứu công nợ, tra cứu tồn kho. 

 • Để cho phép nhân viên xem phiếu lương của mình: tích chọn Cho phép nhân viên xem phiếu lương trên Mobile

4. Nhấn Đồng ý.

5. Chương trình sẽ gửi email và tin nhắn SMS đến địa chỉ đã khai báo ở trên để thông báo quyền truy cập cho người dùng, đồng thời hướng dẫn các bước thực hiện để có thể sử dụng ứng dụng SME MOBILE.

6. Cài đặt ứng dụng SME Mobile để sử dụng theo hướng dẫn tại đây.

Lưu ý:

 • Có thể thay đổi (bổ sung, loại bỏ…) vai trò của Người dùng như sau:
  • Tạo thêm vai trò mới:

  • Gán với trò mới cho người dùng:

  • Loại bỏ vai trò của người dùng:

 • Cắt quyền của người dùng:

Cập nhật 31/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay