Sổ quản lý TSCĐ

1. Nội dung

Giúp quản lý danh sách các TSCĐ hiện có và theo dõitình hình trích khấu hao, điều chuyển, đánh giá lại của từng TSCĐ tại bất kỳ thời điểm nào.

2. Các bước thực hiện

1. Tìm kiếm nhanh Tài sản cố định theo nhiều tiêu chí

1. Vào phân hệ Tài sản cố định, chọn tab Sổ tài sản.
2. Thiết lập điều kiện tìm kiếm TSCĐ.
3. Nhấn Lấy dữ liệu. Chương trình sẽ hiển thị danh sách TSCĐ theo điều kiện đã thiết lập.

2. Xem nhanh thông tin Tổng giá trị tài sản và Tổng hao mòn lũy kế

Có thể xem nhanh giá trị của toàn bộ tài sản cố định hiện có tại đơn vị, trong đó:

  • Tổng giá trị tài sản: Là tổng giá trị tính khấu hao của tất cả các tài sản chưa bị ghi giảm.
  • Tổng hao mòn lũy kế: Là tổng hao mòn lũy kế của tất cả các tài sản chưa bị ghi giảm.

3. Xem nhanh tình hình trích khấu hao, điều chuyển, đánh giá lại, chuyển tài sản thuê tài chính thành tài sản sở hữu

Để xem nhanh tình hình trích khấu hao TSCĐ thực hiện như sau:
1. Chọn TSCĐ trên danh sách.
2. Chọn tab Khấu hao.

3. Chương trình sẽ hiển thị danh sách các chứng từ khấu hao phát sinh liên quan đến tài sản đã chọn.
4. Có thể xem nhanh thông tin giá trị khấu hao từng lần trích hoặc tổng khấu hao đã trích.

5. Có thể xem nhanh chứng từ gốc liên quan bằng cách nhấn vào số chứng từ.

Thực hiện tương tự để theo dõi tình hình điều chuyển, đánh giá lại và chuyển tài sản thuê tài chính thành tài sản sở hữu

4. Xuất khẩu sổ tài sản ra file excel

Xem tại đây

 

Cập nhật 18/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay