1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào khi sửa lại thông tin tài sản cố định, phần mềm báo “Tài sản đã có phát sinh các chứng từ liên quan nên không sửa được các thông tin quan trọng”?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào khi sửa lại thông tin tài sản cố định, phần mềm báo “Tài sản đã có phát sinh các chứng từ liên quan nên không sửa được các thông tin quan trọng”?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ TSCĐ
 6. Làm thế nào khi sửa lại thông tin tài sản cố định, phần mềm báo “Tài sản đã có phát sinh các chứng từ liên quan nên không sửa được các thông tin quan trọng”?

Làm thế nào khi sửa lại thông tin tài sản cố định, phần mềm báo “Tài sản đã có phát sinh các chứng từ liên quan nên không sửa được các thông tin quan trọng”?

1. Nội dung

Đối với các chứng từ ghi tăng của TSCĐ đã có phát sinh, chương trình không cho phép sửa một số thông tin quan trọng để đảm bảo số liệu được chính xác. Để sửa được các chứng từ ghi tăng này, kế toán phải xóa các chứng từ phát sinh liên quan. 

2. Các bước thực hiện

  • Chọn tài sản muốn thực hiện sửa/nhấn Sửa.
  • Tại giao diện Sửa tài sản cố định, nhấn vào tại đây.

  • Chương trình sẽ hiển thị danh sách chứng từ phát sinh của TSCĐ.

  • Để sửa chứng từ ghi tăng của TSCĐ, kế toán thực hiện Bỏ ghi/xóa lần lượt các chứng từ phát sinh, từ chứng từ phát sinh muộn nhất (có Ngày hạch toán lớn nhất), ngược về các chứng từ phát sinh trước đó, cho đến hết.

Ví dụ: như hình bên trên sẽ xóa các chứng từ theo thứ tự:

   1. Đánh giá lại tài sản cố định ngày 01/04/2021
   2. Tính khấu hao tháng 03 năm 2021
   3. Tính khấu hao tháng 02 năm 2021
   4. Tính khấu hao tháng 01 năm 2021.
  • Mở từng chứng từ phát sinh theo thứ tự nói trên, nhấn Bỏ ghi/Xóa.

Lưu ý:

Với các chứng từ phát sinh đã ghi sổ, cần thực hiện Bỏ ghi sau đó Xóa chứng từ.

Cập nhật 05/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay