1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào khi ghi tăng TSCĐ phần mềm báo “Chức năng ghi tăng dùng để ghi tăng TSCĐ mua mới trong kỳ nên ngày ghi tăng phải lớn hơn ngày khóa sổ”?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào khi ghi tăng TSCĐ phần mềm báo “Chức năng ghi tăng dùng để ghi tăng TSCĐ mua mới trong kỳ nên ngày ghi tăng phải lớn hơn ngày khóa sổ”?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ TSCĐ
 6. Làm thế nào khi ghi tăng TSCĐ phần mềm báo “Chức năng ghi tăng dùng để ghi tăng TSCĐ mua mới trong kỳ nên ngày ghi tăng phải lớn hơn ngày khóa sổ”?

Làm thế nào khi ghi tăng TSCĐ phần mềm báo “Chức năng ghi tăng dùng để ghi tăng TSCĐ mua mới trong kỳ nên ngày ghi tăng phải lớn hơn ngày khóa sổ”?

1. Nội dung

Khi khai báo TSCĐ nhưng phần mềm cảnh báo: “Chức năng Ghi tăng dùng để ghi tăng TSCĐ mua mới trong kỳ nên ngày ghi tăng phải lớn hơn ngày khóa sổ. Nếu bạn muốn khai báo số dư đầu kỳ, vui lòng sử dụng chức năng Khai báo tài sản đầu kỳ tại đây” thì phải làm thế nào?

2. Cách thực hiện
Trường hợp 1: Chưa thực hiện khóa sổ kỳ kế toán

Kế toán làm việc với dữ liệu có ngày bắt đầu hạch toán trên phần mềm là 01/01/2017 thì ngày khóa sổ kỳ kế toán mặc định sẽ là 31/12/2016.

Kiểm tra ngày bắt đầu hạch toán tại menu Tệp/Thông tin dữ liệu kế toán (Ngày bắt đầu)

Khi ghi tăng tài sản cố định có ngày ghi tăng nhỏ hơn ngày bắt đầu hạch toán trên dữ liệu, phần mềm sẽ hiển thị cảnh báo như sau:

Để khai báo tài sản cố định đầu kỳ, kế toán thực hiện như sau:

  • Tại câu cảnh báo của chương trình, kế toán nhấn tại đây.

  • Chương trình sẽ hiển thị giao diện Khai báo tài sản cố định đầu kỳ. Xem hướng dẫn khai báo tài sản cố định đầu kỳ tại đây.

Lưu ý: Kế toán thực hiện thao tác tương tự như trên với ghi tăng công cụ dụng cụ. Xem hướng dẫn khai báo CCDC đầu kỳ tại đây.

Trường hợp 2: Đã thực hiện khóa sổ kỳ kế toán

Kế toán làm việc với dữ liệu có ngày bắt đầu hạch toán trên phần mềm là 01/01/2017, sau đó đã khóa sổ kỳ kế toán đến 06/04/2017

Kiểm tra ngày bắt đầu hạch toán và ngày khóa sổ hiện thời tại menu Tệp/Thông tin dữ liệu kế toán (Ngày bắt đầu – Ngày khóa sổ)

Sau khi kế toán khóa sổ kỳ kế toán, chương trình sẽ không cho phép thay đổi dữ liệu từ ngày khóa sổ trở về trước để đảm bảo tính chính xác và nhất quán khi lên báo cáo. Do vậy, khi ghi tăng tài sản cố định có Ngày ghi tăng <= Ngày khóa sổ, chương trình sẽ cảnh báo như sau:

Để ghi tăng tài sản cố định, kế toán thực hiện như sau:

  • Nếu muốn khai báo tài sản đã phát sinh từ trước ngày bắt đầu hạch toán của dữ liệu (Ngày ghi tăng < Ngày bắt đầu hạch toán) thì thực hiện như sau:
   • Bỏ khóa sổ kỳ kế toán về ngày “bắt đầu hạch toán trên dữ liệu – 1”. Xem hướng dẫn cách bỏ khóa sổ kỳ kế toán tại đây.
   • Sau đó, thực hiện ghi tăng TSCĐ tại giao diện Khai báo tài sản đầu kỳ. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
  • Nếu muốn ghi tăng tài sản mua mới trong kỳ (Ngày ghi tăng >= Ngày bắt đầu hạch toán của dữ liệu) thì thực hiện như sau:
   • Bỏ khóa sổ kỳ kế toán về trước ngày ghi tăng của TSCĐ.
   • Sau đó, thực hiện ghi tăng TSCĐ tại giao diện Ghi tăng tài sản. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Lưu ý: Kế toán thực hiện thao tác tương tự như trên với ghi tăng công cụ dụng cụ.

 • Xem hướng dẫn khai báo CCDC đầu kỳ tại đây.
Cập nhật 07/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay