1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Giá thành
  6. Thiết lập định mức phân bổ chi phí theo đối tượng THCP

Thiết lập định mức phân bổ chi phí theo đối tượng THCP

1. Nội dung

Khai báo định mức chi phí của từng đối tượng THCP theo từng yếu tố, phục vụ cho việc phân bổ chi phí chung theo định mức khi tính giá thành theo phương pháp giản đơn, hệ số/tỷ lệ.

2. Các bước thực hiện

Với đơn vị áp dụng theo TT200

1. Vào menu Nghiệp vụ\Giá thành\Sản xuất liên tục giản đơn (hoặc Sản xuất liên tục hệ số, tỷ lệ), chọn Khai báo định mức phân bổ chi phí theo đối tượng THCP.

2. Lọc ra các đối tượng THCP cần thiết lập định mức phân bổ.
3. Nhập định mức phân bổ chi phí chung cho các đối tượng THCP theo từng TK phát sinh.

4. Nhấn Cất.

Với đơn vị áp dụng theo TT133

1. Vào menu Nghiệp vụ\Giá thành\Sản xuất liên tục giản đơn (hoặc Sản xuất liên tục hệ số, tỷ lệ), chọn Khai báo định mức phân bổ chi phí theo đối tượng THCP.

2. Lọc ra các đối tượng THCP cần thiết lập định mức phân bổ.
3. Nhập định mức phân bổ chi phí chung cho các đối tượng THCP theo từng yếu tố chi phí phát sinh.

4. Nhấn Cất.

3. Lưu ý

  • Có thể khai báo định mức cho nhiều đối tượng tập hợp chi phí cùng lúc bằng cách sử dụng chức năng Nhập khẩu từ excel. => Chi tiết hướng dẫn các bước thực hiện, xem tương tự tại đây.

  • Có thể xuất khẩu bảng định mức đã nhập ra tệp excel bằng cách chọn chức năng Xuất khẩu ra excel.
Cập nhật 21/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay