1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Kho
  6. Cập nhật đơn giá trên phiếu nhập kho từ chi nhánh khác chuyển đến

Cập nhật đơn giá trên phiếu nhập kho từ chi nhánh khác chuyển đến

1. Nội dung

Giúp cập nhật lại Đơn giá trên Phiếu nhập kho (từ phiếu xuất hàng của chi nhánh khác chuyển đến) theo Đơn giá vốn trên Phiếu xuất hàng cho chi nhánh khác khi có thay đổi.

2. Hướng dẫn

1. Vào menu Nghiệp vụ\Kho\Cập nhật đơn giá trên phiếu nhập kho từ chi nhánh khác chuyển đến.

2.Chọn khoảng thời gian để cập nhật Đơn giá cho các Phiếu nhập khoNgày hạch toán thuộc khoảng thời gian đã chọn.

3. Nhấn Thực hiện. Chương trình sẽ cập nhật lại Đơn giá trên Phiếu nhập kho (từ phiếu xuất hàng của chi nhánh khác chuyển đến) theo Đơn giá vốn trên Phiếu xuất hàng cho chi nhánh khác khi có thay đổi.

4. Nếu có Phiếu nhập kho cập nhật đơn giá thất bại. Nhấn vào link Chi tiết để xem danh sách và nguyên nhân cập nhật thất bại

3. Lưu ý

  • Với các Phiếu nhập kho đã được cập nhật đơn giá nhập kho trước đó hoặc hạch toán vào tài khoản theo dõi công nợ, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo. Kế toán nên kiểm tra lại chi tiết các phiếu nhập kho đã cập nhật đơn giá hoặc đã hạch toán vào tài khoản công nợ trước khi cập nhật đơn giá để tránh bị sai lệch đơn giá nhập, xuất/công nợ.

  • Nếu đã tính giá xuất kho thì sau khi thực hiện chức năng Cập nhật đơn giá, cần tính lại giá xuất kho để đảm bảo số liệu được chính xác.
Cập nhật 23 Tháng Năm, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan