Lập nhanh các chứng từ chuyển kho

1. Nội dung

Cung cấp các công cụ giúp Kế toán lập nhanh các chứng từ chuyển kho vật tư, hàng hóa, giảm thiểu được thời gian và thao tác khi làm việc. 

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Lập từ chứng từ chuyển kho có nội dung tương tự
Với các chứng từ chuyển kho có nội dung tương tự nhau như cùng mặt hàng, cùng số chuyển,… Kế toán có thể lập nhanh theo một trong hai cách sau:
Cách 1: Lập nhanh từ danh sách chứng từ chuyển kho

1. Chọn chứng từ chuyển kho có nội dung tương tự với chứng từ chuyển kho cần lập trên danh sách.
2. Nhấn chuột phải và chọn Nhân bản.

Cách 2: Lập nhanh từ chứng từ chuyển kho

1. Mở chứng từ chuyển kho có nội dung tương tự với chứng từ chuyển kho cần lập.
2. Vào Tiện ích\Thêm mới từ chứng từ hiện thời.

2.2. Lập chứng từ chuyển kho từ đơn đặt hàng
1. Vào phân hệ Kho, chọn Chuyển kho kho (hoặc vào tab Chuyển kho, nhấn Thêm).
2. Vào Tiện ích\Lập từ đơn đặt hàng.

3. Thiết lập điều kiện tìm kiếm đơn đặt hàng, nhấn Lấy dữ liệu.
4. Tích chọn các mặt hàng được chuyển theo đơn đặt hàng, nhấn Đồng ý.

5. Khai báo thêm các thông tin trên phiếu xuất kho (nếu có).

6. Nhấn Cất.

2.3. Lập chứng từ chuyển kho từ phiếu nhập
Cho phép lập chứng từ chuyển kho từ các chứng từ:
 • Phiếu nhập kho bao gồm các loại chứng từ: Nhập kho thành phẩm sản xuất, Nhập kho từ hàng bán trả lại, Nhập kho khác, Nhập kho hàng nhận gia công
 • Chứng từ mua hàng nhập kho bao gồm các loại chứng từ: Mua hàng trong nước/nhập khẩu nhập kho, Mua hàng nhiều hóa đơn trong nước/nhập khẩu nhập kho
 • Chứng từ hàng bán trả lại kiêm phiếu nhập kho

Cách thao tác

 • Khi khai báo mới một chứng từ chuyển kho, vào Tiện ích\Lập từ phiếu nhập.

 • Thiết lập điều kiện để tìm kiếm chứng từ nhập kho, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
 • Tích chọn các mặt hàng được chuyển kho theo chứng từ nhập kho, nhấn Đồng ý.

 • Hệ thống sẽ tự động lấy thông tin các mặt hàng vừa được chọn ra chứng từ chuyển kho.
 • Khai báo các thông tin còn thiếu trên chứng từ chuyển kho, sau đó nhấn Cất.
2.4. Lập chứng từ chuyển kho từ chứng từ bán hàng
Từ MISA SME 2022 R26, phần mềm cho phép người dùng lập chứng từ chuyển kho từ các chứng từ bán hàng

Cách thao tác

 • Khi khai báo mới một chứng từ chuyển kho, vào Tiện ích\Lập từ chứng từ bán hàng.

 • Thiết lập điều kiện để tìm kiếm chứng từ bán hàng, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
 • Tích chọn các mặt hàng được chuyển kho theo chứng từ bán hàng, nhấn Đồng ý.

 • Hệ thống sẽ tự động lấy thông tin các mặt hàng vừa được chọn ra chứng từ chuyển kho.
 • Khai báo các thông tin còn thiếu trên chứng từ chuyển kho, sau đó nhấn Cất.

Cập nhật 16 Tháng Chín, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay