1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào khi số dư trên báo cáo Tổng hợp tồn kho bị lệch với số dư tài khoản kho trên Sổ cái?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào khi số dư trên báo cáo Tổng hợp tồn kho bị lệch với số dư tài khoản kho trên Sổ cái?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Kho
 6. Làm thế nào khi số dư trên báo cáo Tổng hợp tồn kho bị lệch với số dư tài khoản kho trên Sổ cái?

Làm thế nào khi số dư trên báo cáo Tổng hợp tồn kho bị lệch với số dư tài khoản kho trên Sổ cái?

Để kiểm tra nguyên nhân dẫn đến lệch Kho và Sổ cái, Bạn xem báo cáo đối chiếu theo hướng dẫn sau:

 • Vào Báo cáo/ Báo cáo đối chiếu/ Báo cáo đối chiếu kho và sổ cái
 • Chọn kỳ báo cáo làm khoảng thời gian cần xem
 • Kỳ đối chiếu chọn Tùy chọn
 • Chọn KhoTK kho tương ứng đang bị lệch

 • Bấm vào Xem chi tiết để kiểm tra nguyên nhân và điều chỉnh
 • Khi xem chi tiết Bạn lọc theo các nguyên nhân để kiểm tra và xử lý theo hướng dẫn sau

 

1. Chứng từ hạch toán vào tài khoản kho nhưng không ghi vào sổ kho
 • Mô tả: Kế toán hạch toán nhầm TK 156 trên các chứng từ không liên quan đến kho như Chứng từ nghiệp vụ khác, Phiếu thu, Phiếu chi…
 • Giải pháp: Trường hợp này Kế toán cần kiểm tra và chỉnh sửa lại cho chính xác bằng cách:
  • Nhấn vào Số chứng từ để mở chứng từ chi tiết lên kiểm tra.
  • Sửa lại tài khoản hạch toán trên chứng từ cho đúng thực tế:

   • Nếu hạch toán sai tài khoản thì chọn lại tài khoản hạch toán đúng.
   • Nếu hạch toán đúng tài khoản thì xóa chứng từ đi, sau đó hạch toán lại vào loại chứng từ nhập/xuất kho tương ứng.
2. Chứng từ không hạch toán vào tài khoản kho nhưng được ghi vào sổ kho
 • Mô tả: Kế toán không hạch toán tài khoản kho ( TK 152,156,155,..) trên các chứng từ như phiếu nhập/xuất kho, hoặc chứng từ bán hàng kiêm phiếu xuất kho, chứng từ mua hàng không qua kho…
 • Giải pháp: Trường hợp này Kế toán cần kiểm tra và chỉnh sửa lại cho chính xác bằng cách:
  • Nhấn vào Số chứng từ để mở chứng từ chi tiết lên kiểm tra.
  • Sửa lại tài khoản hạch toán trên chứng từ cho đúng thực tế:
   • Với chứng từ nhập kho, hạch toán lại Tài khoản Nợ vào tài khoản kho tương ứng (Ví dụ: Nợ TK 152, 156…)
   • Với chứng từ xuất kho, hạch toán lại Tài khoản Có vào tài khoản kho tương ứng (Ví dụ: Có TK 152, 156…)
3. Chứng từ chi phí mua hàng chưa phân bổ hoặc phân bổ chưa hết, hay tổng chi phí mua hàng hoặc chi phí hải quan phân bổ khác với tỷ lệ tương ứng
 • Giải pháp:
  • Nhấn vào Số chứng từ để mở lên kiểm tra, nếu chi phí mua hàng chưa phân bổ hoặc phân bổ chưa hết do bỏ sót thì thực hiện phân bổ lại theo hướng dẫn tại đây.
  • Ngoài ra, trên Chứng từ mua dịch vụ (là chi phí mua hàng), nếu Kế toán hạch toán tài khoản khác với tài khoản kho (641, 642, 154…) nhưng phân bổ thì chương trình cũng bật ra cảnh báo này. Bạn mở lại chứng từ mua dịch vụ và sửa lại tài khoản chi phí điền sai thành tài khoản kho tương ứng với Chứng từ mua hàng (152, 153, 156…).
   Ví dụ: Chứng từ mua hàng hạch toán Nợ TK 152 thì Chứng từ mua dịch vụ cũng là Nợ TK 152

4. Chứng từ hạch toán nhầm TK công nợ/TK tiền/TK thuế là TK kho
 • Giải pháp:Trường hợp này Kế toán cần kiểm tra và chỉnh sửa lại cho chính xác bằng cách:
  • Nhấn vào Số chứng từ để mở chứng từ chi tiết lên kiểm tra.
  • Chỉnh sửa lại chứng từ cho đúng thực tế:
   • Nếu hạch toán sai tài khoản thì chọn lại tài khoản hạch toán đúng:
   • Với chứng từ mua hàng nhập kho, chứng từ mua dịch vụ có tích chọn Là chi phí mua hàng: Kiểm tra tài khoản và tài khoản Thuế, nếu đang hạch toán vào TK kho thì cần hạch toán lại cho đúng sang loại TK tiền/TK công nợ/TK thuế (theo đúng nghiệp vụ thực tế phát sinh)
   • Với chứng từ Trả lại hàng mua, giảm giá hàng mua: Kiểm tra tài khoản Nợ và tài khoản Thuế, nếu đang hạch toán vào TK kho thì cần hạch toán lại cho đúng sang loại TK tiền/TK công nợ/TK thuế (theo đúng nghiệp vụ thực tế phát sinh)
   • Với chứng từ nhập kho: hạch toán lại TK Có sang loại TK chi phí/TK giá vốn…(theo đúng nghiệp vụ thực tế phát sinh)
   • Với chứng từ xuất kho: hạch toán lại TK Nợ sang loại TK chi phí/TK giá vốn…(theo đúng nghiệp vụ thực tế phát sinh)
   • Nếu là nghiệp vụ chuyển kho nhưng hạch toán nhầm loại chứng từ thì xóa chứng từ đi, sau đó hạch toán lại vào loại chứng từ chuyển kho.
Cập nhật 4 Tháng Mười, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA