1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Kho
 6. Làm thế nào để ghép được dòng thành phẩm trên phiếu nhập kho tương ứng với dòng thành phẩm trên LSX khi nhập khẩu hàng loạt PNK thành phẩm sản xuất?

Làm thế nào để ghép được dòng thành phẩm trên phiếu nhập kho tương ứng với dòng thành phẩm trên LSX khi nhập khẩu hàng loạt PNK thành phẩm sản xuất?

1. Mục đích

Hướng dẫn cách nhập khẩu hàng loạt phiếu nhập kho (PNK) thành phẩm từ lệnh sản xuất (LSX) sao cho có thể ghép được dòng thành phẩm trên PNK với dòng thành phẩm tương ứng trên LSX, để không phải sửa chứng từ và chọn lại dòng hàng tương ứng trên LSX sau khi nhập khẩu.

2. Hướng dẫn
 • Trên file nhập khẩu phiếu nhập kho từ excel bổ sung thêm cột Thành phẩm, Lệnh sản xuất.
 • Sau khi khai báo dữ liệu của các cột thông tin cần thiết, người dùng sao chép toàn bộ dữ liệu tại cột Mã hàng sang cột Thành phẩm.

 • Tại Bước 2. Ghép dữ liệu:
  • Chọn hiển thị thông tin Thành phẩm, Lệnh sản xuất lên để ghép với cột Thành phẩm, Lệnh sản xuất trên file nhập khẩu.

  • Tại tab Thông tin chi tiết, tích chọn dòng Thành phẩmLệnh sản xuất để thực hiện bước ghép dữ liệu.

  • Sau khi nhập khẩu, chương trình sẽ tự động ghép dòng thành phẩm trên PNK với dòng thành phẩm tương ứng trên LSX
  • Trên danh sách lệnh sản xuất tự động hiển thị các lệnh sản xuất vừa nhập khẩu Đã lập đủ PN, đảm bảo báo cáo tiến độ sản xuất đúng với thực tế.

Cập nhật 10 Tháng Mười, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan