1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về Nhập số dư ban đầu
 6. Đã nhập số dư hàng tồn kho nhưng bảng cân đối tài khoản/sổ chi tiết tài khoản 156 không lên số dư đầu kỳ/lên sai số dư đầu kỳ làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Kho
 6. Đã nhập số dư hàng tồn kho nhưng bảng cân đối tài khoản/sổ chi tiết tài khoản 156 không lên số dư đầu kỳ/lên sai số dư đầu kỳ làm thế nào?

Đã nhập số dư hàng tồn kho nhưng bảng cân đối tài khoản/sổ chi tiết tài khoản 156 không lên số dư đầu kỳ/lên sai số dư đầu kỳ làm thế nào?

Biểu hiện

Khi xem báo cáo Bảng cân đối tài khoản hoặc Sổ chi tiết tài khoản, tài khoản 156 không lên số dư đầu kỳ, mặc dù đã nhập số dư hàng tồn kho.

Cách xử lý

Nguyên nhân 1: Do chưa nhập số dư tổng hợp tài khoản 156 trên tab Số dư tài khoản.

Với số dư tồn kho Vật tư hàng hóa, bạn cần nhập số dư trên 2 tab Số dư tài khoảnTồn kho vật tư, hàng hóa.

Do đó, nếu chỉ mới nhập số dư chi tiết từng mã hàng trên tab Tồn kho vật tư, hàng hóa thì chưa đủ, bạn cần nhập thêm tại tab số dư tài khoản.

Giải pháp:

 • Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu.

 • Chọn tab Số dư tài khoản\tìm đến TK 156 (hoặc 1561 nếu có TK con)\Nhấn Nhập số dư (hoặc nhấn chuột phải\Nhập số dư), nhập tổng số dư TK 156.

Lưu ý: tổng số dư TK 156 phải bằng tổng giá trị tồn của tất cả các kho tương ứng của TK 156 trên tab Tồn kho vật tư, hàng hóa.

Ví dụ: tổng số giá trị tồn của tất cả mặt hàng nhập trên kho hàng hóa (KHH) là 31.500.000, bạn nhập số dư TK 156 trên tab Số dư tài khoản là 31.500.000.

Nguyên nhân 2: Do xem báo cáo chọn tham số sai ngày bắt đầu dữ liệu.

Giải pháp:

 • Vào Tệp\Thông tin dữ liệu, xem ngày bắt đầu của dữ liệu là ngày nào. Ví dụ ngày bắt đầu là 01/01/2022.
 • Vào báo cáo Bảng cân đối tài khoản hoặc Sổ chi tiết tài khoản\chọn tham số thời gian, chỗ từ ngày chọn đúng ngày bắt đầu dữ liệu (01/01/2022)\Đồng ý. Phần mềm sẽ lên đúng số dư tài khoản đã nhập liệu cho bạn.

Cập nhật 29 Tháng Chín, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan