Hướng dẫn thiết lập giờ nhập xuất kho

Mục đích: Đối với dữ liệu kế toán đang dùng phương pháp tính giá xuất kho là Bình quân cuối kỳ, kế toán muốn thiết lập mặc định giờ nhập xuất kho trên chứng từ để hạn chế sai sót về thời gian khi có những chứng từ nhập xuất kho trong cùng ngày

Hướng dẫn: 

  • Vào Hệ thống\Tùy chọn\Vật tư hàng hóa\Thiết lập giờ nhập xuất
  • Tích vào ô Thiết lập giờ nhập/xuất (giờ/phút/giây), điền Thời gian nhập, Thời gian xuất tương ứng
  • Nhấn Áp dụng\Đồng ý

Lưu ý:

  • Thiết lập giờ nhập cho chứng từ đầu tiên trong ngày, các chứng từ tiếp theo mặc định bằng chứng từ có giờ nhập lớn nhất cộng thêm 1 giây.
  • Thiết lập giờ xuất cho chứng từ đầu tiên trong ngày, các chứng từ tiếp theo mặc định bằng chứng từ có giờ xuất lớn nhất cộng thêm 1 giây.

Sau khi thiết lập giờ nhập xuất, bạn thêm chứng từ nhập kho, xuất kho, khi nhấn vào biểu tượng đồng hồ thì sẽ lên đúng giờ đã thiết lập.

Nhập kho:

Xuất kho:

 

 

Cập nhật 29 Tháng Chín, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan