1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp khi bắt đầu sử dụng
  5. Câu hỏi thường gặp khi Lập chứng từ
  6. Tôi muốn tự gõ lại số hóa đơn trên Chứng từ bán hàng hoặc trên Hóa đơn bán hàng thì phải làm thế nào?

Tôi muốn tự gõ lại số hóa đơn trên Chứng từ bán hàng hoặc trên Hóa đơn bán hàng thì phải làm thế nào?

1.Mô tả 

Bạn không sử dụng phần mềm MISA meInvoice để phát hành hóa đơn điện tử nhưng mong muốn nhập thông tin hóa đơn như: số hóa đơn, kí hiệu hóa đơn hoặc đơn vị sử dụng 2 hệ thống sổ muốn nhập số hóa đơn, kí hiệu hóa đơn ở sổ quản trị để theo dõi nhu cầu quản trị riêng đơn vị.

2. Cách thực hiện

Thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Bỏ theo dõi sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử meInvoice.vn

  • Vào menu Hệ thống\ Tùy chọn\ Hóa đơn\ bỏ tích Sử dụng phần mềm để quản lý phát hành hóa đơn và Sử dụng HDDT theo nghị định 123/2020/NĐ-CP, thông tư 78/2021/TT-BTC.

  • Sau đó nhấn Đồng ý.

Bước 2: Mở hóa đơn\ chứng từ và tự gõ lại thông tin hóa đơn trên chứng từ

  • Nếu chứng từ bán hàng lập kèm hóa đơn thì Vào Phân hệ Bán hàng\Tab Bán hàng\Thêm và Tích vào lập kèm hóa đơn sau đó qua Tab hóa đơn tự gõ lại thông tin số hóa đơn và thông tin kí hiệu hóa đơn.

  • Nếu lập hóa đơn riêng thì vào Phân hệ bán hàng\ tab Xuất hóa đơn\Thêm sau đó tự gõ lại thông tin số hóa đơn và ký hiệu số hóa đơn.

Lưu ý: Sau khi gõ tay thông tin số hóa đơn, từ hóa đơn tiếp theo phần mềm sẽ tự động tăng số hóa đơn liên tục, người dùng không cần gõ lại thông tin.

Cập nhật 29 Tháng Chín, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan