Cập nhật thông tin cá nhân

Giúp cập nhật các thông tin cá nhân như: Thay đổi Email, Số điện thoại; Cập nhật các thông tin cá nhân khác; Kết nối với các tài khoản khác…

1. Đăng nhập vào phần mềm. Chương trình hiển thị thông tin người dùng tại góc trên bên phải màn hình.

2. Nhấn biểu tượng mũi tên  tại mục tên người dùng.

3. Chọn Cập nhật thông tin cá nhân.

4. Có thể thực hiện các chức năng sau:

1. Cập nhật thông tin cá nhân: Họ tên, Ngày sinh, Giới tính…

1. Chọn mục Thông tin tài khoản.

2. Bổ sung/sửa đổi các thông tin cá nhân. Nhấn Lưu lại.

2. Cập nhật thông tin tài khoản: Email; Số điện thoại…

1. Vào mục Bảo vệ tài khoản.

2. Cập nhật thông tin CMND/Thẻ căn cước để được hỗ trợ khôi phục tài khoản (khi cần).

3. Để thay đổi Email, nhấn Thay đổi tại mục Email:

4. Để thay đổi Số điện thoại, nhấn Thay đổi tại mục Số điện thoại:

Lưu ý: Có thể thiết lập đăng nhập với bảo mật 2 lớp để tăng tính bảo mật cho tài khoản. Xem tại đây.

3. Xem lịch sử hoạt động của tài khoản

1. Vào mục Nhật ký hoạt động.

2. Chương trình hiển thị chi tiết lịch sử hoạt động của tài khoản:

Lưu ý: Có thể xem nhật ký theo loại hoạt động: Đăng nhập/Đăng xuất hoặc Thay đổi bằng cách tích chọn vào hoạt động tương ứng.

4. Xem danh sách ứng dụng đã kết nối tài khoản MISA và thiết lập kết nối tài khoản MISA với Facebook, Google

Giúp kiểm tra được tài khoản MISA đã kết nối (đăng nhập) vào những ứng dụng nào và hướng dẫn thiết lập kết nối tài khoản MISA với Facebook, Google:

  • Xem danh sách các ứng dụng mà tài khoản MISA đã kết nối (đăng nhập) vào:

  • Thiết lập kết nối tài khoản Facebook:

  • Thiết lập kết nối tài khoản Google:

 

Cập nhật 5 Tháng Mười Một, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan