Đăng ký tài khoản MISA ID

1. Khai báo thông tin Đăng ký tài khoản.

2. Nhấn Đăng ký.

3. Nhập Mã xác nhận được gửi đến Số điện thoại vừa nhập ở trên.

4. Nhấn Xác nhận.

5. Sau khi đăng ký xong, sử dụng tài khoản MISA ID là Số điện thoại và Mật khẩu khai báo ở trên để đăng nhập vào phần mềm MISA SME.NET

Lưu ý: Sau khi đăng nhập vào phần mềm MISA SME.NET, cần thực hiện xác nhận email.

Cập nhật 27 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan