Đối chiếu ngân hàng Online

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây

1. Nội dung

 • Giúp đối chiếu số liệu giữa sổ phụ ngân hàng với sổ kế toán của đơn vị.
 • Giúp lập nhanh chứng từ Thu/Chi/Chuyển tiền từ các giao dịch ngân hàng.

2. Hướng dẫn 

1. Đối chiếu sổ phụ ngân hàng với sổ kế toán
 1. Thực hiện lọc dữ liệu để  Đối chiếu Online

2. Chương trình tự động lấy các thông tin theo điều kiện lọc ở trên:

 • Sổ phụ ngân hàng: các giao dịch thanh toán với ngân hàng.
 • Sổ kế toán tiền gửi: các chứng từ hạch toán vào TK 112 hoặc các chứng từ được ghép với các giao dịch ngân hàng tương ứng.

3. Đồng thời chương trình sẽ tự động ghép các giao dịch ngân hàng với các chứng từ trong các trường hợp sau:

4. Có thể lọc nhanh các giao dịch ngân hàng/chứng từ kế toán chưa khớp nhau

5. Với những giao dịch ngân hàng chưa được ghép với chứng từ đã được lập trên phần mềm, có thể ghép thủ công như sau:

Lưu ý: Từ MISA SME 2022 – R30, khi ghép chứng từ đã hạch toán với giao dịch ngân hàng, người dùng có thể tích chọn chi tiết theo từng dòng hạch toán, giúp ghép nối chính xác từng giao dịch ngân hàng đến từng dòng hạch toán chi tiết trên chứng từ liên quan.

6. Sau khi các giao dịch ngân hàng đã khớp số liệu với các chứng từ, kế toán nhấn Xác nhận đối chiếu để lưu lại danh sách đối chiếu. (Kế toán có thể nhấn Bỏ đối chiếu trên danh sách để thực hiện đối chiếu lại.)

Lưu ý:

1. Đối với dữ liệu đa chi nhánh, khi làm việc với Tổng công ty:

 • Nếu trên Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung tích chọn dùng riêng TK ngân hàng thì chỉ lấy lên các chứng từ trên sổ kế toán của riêng Tổng công ty.
 • Nếu không tích chọn thì lấy lên cả các chứng từ của Tổng công ty và của các chi nhánh phụ thuộc.

2. Sau khi ghép thành công, các giao dịch ngân hàng trên tab Ngân hàng điện tử\Lịch sử giao dịch sẽ được gắn chứng từ tương ứng tại cột Chứng từ gốc.

3. Có thể xóa toàn bộ các chứng từ đã ghép thủ công với giao dịch trên ngân hàng bằng cách chọn giao dịch ngân hàng, nhấn chuột phải và chọn Xóa liên kết với sổ kế toán tiền gửi.

4. Các giao dịch ngân hàng, các chứng từ đã được ghép sẽ hiển thị màu đen và chưa được ghép sẽ hiển thị màu đỏ.

5. Nếu Số tiền Ngày giao dịch/Ngày hạch toán không khớp nhau sẽ hiển thị màu da cam.

6. Các giao dịch ngân hàng đã ghép với các chứng từ mà khớp cả về Ngày (Ngày giao dịch và ngày hạch toán) và Số tiền (Chênh lệch của giao dịch = 0) thì được tích tại cột Đã khớp đối chiếu.

2. Lập chứng từ Thu/Chi/Chuyển tiền từ giao dịch ngân hàng

1. Chọn một hoặc nhiều giao dịch ngân hàng để lập chứng từ

2. Chỉnh sửa thông tin trên chứng từ (nếu cần)

Lưu ý

 • Để lập CT chi tiền gửi hàng loạt; CT thu tiền gửi hàng loạt; CT chuyển tiền nội bộ hàng loạt 
  • Cần chọn cùng lúc nhiều giao dịch cùng loại (cùng là thu tiền hoặc chi tiền; cùng loại tiền) => Mỗi giao dịch sẽ được lập thành một chứng từ riêng.
  • Nếu muốn chỉnh sửa thông tin cần lưu ý chỉnh sửa cho lần lượt từng dòng giao dịch

 • Có thể chọn nhiều giao dịch để lập 1 chứng từ: với điều kiện các giao dịch có cùng loại (thu/chi); cùng ngày giao dịch; cùng đối tượng giao dịch và loại tiền 
 • Có thể lập nhiều chứng từ cho một giao dịch nếu tổng số tiền trên các chứng từ nhỏ hơn số tiền trên giao dịch
 • Chứng từ Trả tiền nhà cung cấp/Thu tiền khách hàng lập tương tự như cách lập trên phân hệ Ngân hàng.
Cập nhật 17 Tháng Mười Một, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay