Không gửi được lệnh chuyển tiền do bị ẩn nút gửi lệnh?

1. Nguyên nhân

Tại bước nhập mã OTP để gửi lệnh chuyển tiền, nếu người gửi lệnh nhập sai mã OTP hoặc đóng giao diện gửi lệnh thì lệnh chuyển tiền sẽ bị vô hiệu và chương trình sẽ ẩn nút gửi lệnh đi.

2. Cách xử lý

Cần thực hiện thu hồi lệnh chuyển tiền, sau đó Kế toán viên gửi lại lệnh chuyển tiền cho Kế toán trưởng duyệt.

Cập nhật 18 Tháng Mười, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA