1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Trợ giúp
  5. Hướng dẫn quyết toán báo cáo tài chính
  6. 2. Kiểm tra Bảng cân đối kế toán/Báo cáo tình hình tài chính không cân

2. Kiểm tra Bảng cân đối kế toán/Báo cáo tình hình tài chính không cân

2.1. Số dư ban đầu của tài khoản nhập chưa cân

Cập nhật 30 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan