Khai báo ký hiệu chấm công

Cho phép khai báo thông tin về từng ký hiệu chấm công.

Cách thao tác

  • Tại màn hình danh sách ký hiệu chấm công, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ.

  • Khai báo các thông tin về ký hiệu chấm công => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.
  • Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Lưu ý:

1. Trường hợp muốn hiển thị ký hiệu chấm công khi tạo bảng chấm công trên phân hệ Tiền lương, kế toán sẽ tích chọn vào thông tin Là ký hiệu mặc định khi lập bảng chấm công (trên danh sách ký hiệu chấm công sẽ chỉ có duy nhất một ký hiệu được tích chọn là ký hiệu mặc định).

2. Để sửa lại thông tin ký hiệu chấm công đã khai báo, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

3. Đối với những ký hiệu chấm công không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó tích chọn thông tin Ngừng theo dõi.

Cập nhật 13 Tháng Một, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan