Sửa biểu tính thuế thu nhập

Cho phép thay đổi lại thông tin về một biểu tính thuế TNCN đã được phần mềm thiết lập sẵn.

Cách thao tác

  • Tại màn hình danh sách biểu tính thuế thu nhập, chọn một biểu tính thuế sau đó chọn chức năng Sửa trên thanh công cụ.

  • Sau khi sửa xong thông tin, nhấn Cất.
Cập nhật 13 Tháng Một, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan