Loại tài sản cố định

MISA SME.NET đã thiết lập sẵn danh sách loại TSCĐ theo thống kê của Bộ Tài chính, phục vụ cho công tác quản lý tài sản trên Sổ tài sản. Tuy nhiên, kế toán vẫn có thể bổ sung, sửa đổi lại loại TSCĐ sao cho phù hợp với nhu cầu quản lý thực tế tại doanh nghiệp.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Loại tài sản cố định.

  • Khai báo loại tài sản cố định
  • Xuất khẩu Loại tài sản cố định: Nhấn chọn chức năng Xuất khẩu trên thanh công cụ, trên màn hình hộp thoại Lưu tệp, chọn đường dẫn lưu file dữ liệu xuất khẩu từ chương trình ra máy tính, sau đó nhấn Save.
Cập nhật 31 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan