Ngân hàng

MISA SME.NET đã thiết lập sẵn danh sách một số ngân hàng, phục vụ cho công tác khai báo các tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, kế toán vẫn có thể bổ sung, sửa đổi lại các ngân hàng sao cho phù hợp với nhu cầu quản lý thực tế tại doanh nghiệp.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Ngân hàng\Ngân hàng.

  • Khai báo ngân hàng
  • Xuất khẩu danh sách khách hàng: Nhấn chọn chức năng Xuất khẩu trên thanh công cụ, trên màn hình hộp thoại Lưu tệp, chọn đường dẫn lưu file dữ liệu xuất khẩu từ chương trình ra máy tính, sau đó nhấn Save.
Cập nhật 24 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan