Khai báo ngân hàng

Cho phép khai báo thông tin về từng ngân hàng có phát sinh giao dịch với doanh nghiệp.

Cách thao tác

  • Tại màn hình danh sách ngân hàng, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ.

  • Khai báo các thông tin về ngân hàng => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.
  • Trường hợp muốn khai báo logo của ngân hàng, nhấn chọn chức năng Chọn logo.
  • Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Lưu ý:

1. Muốn xoá bỏ logo => nhấn chuột phải tại phần thông tin logo và chọn chức năng Loại bỏ.

2. Để sửa lại thông tin ngân hàng đã khai báo, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

3. Đối với các ngân hàng không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó tích chọn thông tin Ngừng theo dõi.

Cập nhật 24 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan