Chọn đơn đặt hàng

Cho phép lập chứng từ xuất kho từ các đơn đặt hàng đã được lập trên phân hệ Bán hàng\tab Đơn đặt hàng.

Cách thao tác

  • Khi khai báo mới một phiếu xuất kho bán hàng, chọn chức năng Tiện ích\Lập phiếu xuất từ đơn đặt hàng trên thanh công cụ.
  • Thiết lập điều kiện để tìm kiếm đơn đặt hàng, có thể tìm kiếm chính xác đơn đặt hàng tại Số đơn hàng hoặc tìm kiếm theo khách hàng.

  • Sau khi tích chọn các mặt hàng và nhập số lượng hàng được xuất bán, nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ tự động lấy thông tin các mặt hàng được tích chọn ra phiếu xuất kho.

  • Khai báo các thông tin còn thiếu trên phiếu xuất kho, sau đó nhấn Cất.
Cập nhật 30 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan