Lập phiếu nhập kho thành phẩm lắp ráp

1. Nội dung
Cho phép lập phiếu nhập kho đối với các thành phẩm sau khi lắp ráp xong.
2. Hướng dẫn
Trường hợp 1:  Nhập kho toàn bộ thành phẩm lắp ráp
 • Chọn lệnh lắp ráp trên tab Lắp ráp, tháo dỡ, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Lập phiếu nhập (hoặc mở lệnh lắp ráp đã lập trước đó, sau đó chọn chức năng Lập PN trên thanh công cụ).

 • Nhập bổ sung các thông tin còn thiếu cho phiếu nhập kho:
  • Thông tin chung: nhập thông tin về người giao hàng (là nhân viên trong công ty), diễn giải…
  • Thông tin hàng tiền: nhập bổ sung thông tin TK Nợ, Có, số lô, hạn sử dụng, mã thống kê.
 • Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.
Trường hợp 2: Nhập kho thành phẩm lắp ráp làm nhiều đợt 

Lưu ý: Đáp ứng từ phiên bản MISA SME – R28 với dữ liệu tính giá xuất kho theo phương pháp Bình quân tức thời và Nhập trước xuất trước.

 • Mở lệnh lắp ráp đã lập trước đó, sau đó chọn chức năng Lập PN trên thanh công cụ
 • Xác định số lượng thành phẩm cần nhập kho, chương trình tự động lấy lên số liệu
  • SL chưa nhập kho: Là số lượng thành phẩm còn lại của lệnh lắp ráp (chưa nhập kho hết).
  • SL nhập kho: Ngầm định bằng SL chưa nhập kho
 • Nhập lại số lượng thực tế cần nhập kho (nếu có)
 • Nhấn Đồng ý

 • Trên phiếu nhập kho sinh ra, nhập bổ sung các thông tin còn thiếu:
  • Thông tin chung: nhập thông tin về người giao hàng (là nhân viên trong công ty), diễn giải…
  • Thông tin hàng tiền: nhập bổ sung thông tin TK Nợ, Có, số lô, hạn sử dụng, mã thống kê.
 • Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Cập nhật 14 Tháng Mười, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan