Quy định lương

Hệ thống đã thiết lập sẵn các thông tin về: mức lương tối thiểu, mức lương tối đa đóng bảo hiểm, tỷ lệ hưởng lương trong trường hợp làm thêm giờ, tỷ lệ đóng bảo hiểm các khoản bảo hiểm, mức giảm trừ bản thân, người phụ thuôc khi tính thuế TCCN… theo quy định của Nhà nước để phục vụ cho công tác tính lương hàng tháng cho nhân viên trong doanh nghiệp. Tuy nhiên kế toán vẫn có thể thay đổi được các thông tin trong trường hợp quy định của Nhà nước thay đổi.

Cách thao tác

  • Vào menu Nghiệp vụ\Tiền lương\Quy định lương:

  • Các thông tin liên quan đến việc tính lương đã được phần mềm thiết lập theo quy định của Nhà nước, có thể kiểm tra lại.
  • Nếu có thông tin nào đó đã được thay đổi, có thể tự cập nhật lại thông tin, sau đó nhấn Cất.

Lưu ý: Đối với dữ liệu hạch toán đa chi nhánh và sử dụng cả hai hệ thống sổ (tài chính và quản trị), các thông tin thuộc phần Quy định lương sẽ được sử dụng chung. Và chỉ với vai trò Admin mới có thể sửa lại các thông tin về quy định lương.

Cập nhật 18 Tháng Mười, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan