Tồn kho vật tư, hàng hóa

Quản lý tồn kho đầu kỳ của vật tư, hàng hoá trong doanh nghiệp theo từng kho.

Trên tab Tồn kho vật tư, hàng hoá, kế toán có thể thực hiện các chức năng sau:

  • Nhập tồn kho vật tư, hàng hoá theo kho
  • Nhập khẩu tồn kho vật tư, hàng hoá từ file excel: Trên màn hình giao diện tab Tồn kho vật tư, hàng hóa nhấn chọn biểu tượng Nhập khẩu từ excel, nhấn chọn trên màn hình hộp thoại Nhập khẩu để chọn tệp nguồn cần nhập khẩu. Thao tác chi tiết xem Tại đây
Cập nhật 31 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan