Khấu hao TSCĐ

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Định khoản

Nợ TK 623              Chi phí sử dụng máy thi công (TK 6234)

Nợ TK 627              Chi phí sản xuất chung (TK 6274)

Nợ TK 641              Chi phí bán hàng

Nợ TK 642              Chi phí quản lý doanh nghiệp

Nợ TK 6421, 6422 Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp (Thông tư 133)
Nợ TK 811              Chi phí khác

Có TK 214        Hao mòn tài sản cố định

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp khấu hao TSCĐ, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 1. Cuối tháng kế toán tính khấu hao của từng tài sản cố định theo 1 trong 3 phương pháp khấu hao:
  1. Khấu hao theo phương pháp đường thẳng
  2. Khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh
  3. Khấu hao theo sản lượng
 2. Kế toán hạch toán nghiệp vụ khấu hao và ghi sổ TSCĐ
 3. Căn cứ vào chi phí khấu hao TSCĐ đã tính, kế toán tiến hành phân bổ chi phí khấu hao cho các đối tượng chịu chi phí như: Các phòng ban, phân xưởng sản xuất, sản phẩm, công trình, vụ việc, đơn hàng, hợp đồng…

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ “Tính khấu hao TSCĐ” được thực hiện trên phần mềm như sau:

 • Vào phân hệ Tài sản cố định\tab Tính khấu hao, chọn chức năng Thêm.

 • Nhập tháng, năm tính khấu hao, sau đó nhấn Đồng ý => Hệ thống sẽ tự động tính ra giá trị tính khấu hao cho các TSCĐ đang được quản lý trên sổ TSCĐ.
 • Kiểm tra thông tin chứng từ tính khấu hao, sau đó nhấn Cất.

 • Chọn In để in mẫu chứng từ, bảng tính khấu hao (tùy nhu cầu)

Cập nhật 17 Tháng Sáu, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay