1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Tôi muốn khai báo TSCĐ đầu kỳ/TSCĐ từ những năm trước thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Tôi muốn khai báo TSCĐ đầu kỳ/TSCĐ từ những năm trước thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ TSCĐ
 6. Tôi muốn khai báo TSCĐ đầu kỳ/TSCĐ từ những năm trước thì làm thế nào?

Tôi muốn khai báo TSCĐ đầu kỳ/TSCĐ từ những năm trước thì làm thế nào?

I.Nội dung:

Khai báo TSCĐ đầu kỳ

Khai báo TSCĐ theo dõi có năm ghi tăng trước năm hạch toán hiện hành

II.Cách thực hiện:

Bước 1:

Kế toán so sánh giữa Ngày ghi tăng của TSCĐ với Ngày bắt đầu hạch toán trên dữ liệu (xem tại menu Tệp/Thông tin dữ liệu)

Với các TSCĐ ghi tăng trước ngày bắt đầu của dữ liệu kế toán (Ngày ghi tăng của TSCĐ < Ngày bắt đầu) thì kế toán sử dụng chức năng Khai báo tài sản cố định đầu kỳ.

Bước 2:

Xem video hướng dẫn khai báo chi tiết tại đây.

Cách 1: Thực hiện trên giao diện Nhập số dư ban đầu
 • Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu
 • Chọn tab Tài sản cố định, nhấn Khai báo TSCĐ

Cách 2: Thực hiện trên giao diện Tài sản cố định
 • Vào Nghiệp vụ\Tài sản cố định\Khai báo tài sản đầu kỳ..

 • Thực hiện khai báo tài sản cố định

Lưu ý:

Trường hợp đã khóa sổ kỳ kế toán thì cần thực hiện Bỏ khóa sổ kỳ kế toán.

Nghiệp vụ/Tổng hợp/Bỏ khóa sổ kỳ kế toán (Nếu TSCĐ có Ngày ghi tăng < Ngày bắt đầu thì bỏ khóa sổ về Ngày bắt đầu – 1).

Ví dụ: Ngày bắt đầu 01/01/2018, đặt lại ngày khóa sổ 31/12/2017.

Cập nhật 24 Tháng Tám, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA